Formalności związane z zakończeniem budowy

Formalności związane z zakończeniem budowy


W styczniu 2015 roku zmieniło się prawo budowlane. Kiedy zacznie obowiązywać, ułatwi inwestorom rozpoczęcie budowy (zamiast pozwolenia na budowę – zgłoszenie). Czy jednak zmieni się również procedura zakończenia budowy?

Znowelizowane przepisy prawa budowlanego zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Niektóre z nich wejdą w życie dopiero w 2016 roku.

Zgodnie z nowym prawem budowlanym zamiast pozwolenia na budowę wystarczy zgłoszenie, do którego załącznikiem będzie projekt budowlany. Dotyczy ono budowy domów jednorodzinnych nie wykraczających poza granice działki – ich obszar oddziaływania w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Na razie jednak nie zmienił się proces zakończenia robót budowlanych i rozpoczęcie użytkowania.

Koniec budowy – kiedy można zamieszkać w domu?

Każdy inwestor z niecierpliwością oczekuje zakończenia budowy, którego zwieńczeniem jest wykończenie wnętrz i wstawienie mebli. Jednak zakończenie prac przez ekipę budowlaną nie jest równoznaczne z możliwością natychmiastowej przeprowadzki. Należy jeszcze dopełnić kilku niezbędnych formalności.

Zakończenie budowy domy

Żeby jak najszybciej zamieszkać w nowym domu, a więc rozpocząć jego użytkowanie, należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy (wyjątek stanowi sytuacja, w której wymagane jest pozwolenie na użytkowanie). Zawiadomienie składa się w powiatowym lub wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego.

 

Zawiadomienie o zakończeniu prac i niezbędne dokumenty

Oprócz zawiadomienia na piśmie inwestor musi dostarczyć komplet dokumentów do urzędu we właściwym powiecie. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane, potrzebne będą następujące dokumenty:

Właściciel domu jednorodzinnego może przystąpić do użytkowania domu po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu robót u powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Pozwolenie na użytkowanie

W pewnych przypadkach prawo budowlane przewiduje zamieszkanie w budynku, który nie jest jeszcze w pełni wykończony. Jeśli inwestor chce rozpocząć użytkowanie pomimo tego, że nie wszystkie roboty budowlane zostały wykonane, musi ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie. Do takiego wniosku dołącza się takie same dokumenty jak w przypadku zawiadomienia o zakończeniu robót, a także dodatkowo oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Zanim zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie, powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy w celu oceny, czy jest prowadzona zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

 

photography backdrops UK

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).