Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Budowa domu na działce leśnej – praktyczne wskazówki

Budowa domu na działce leśnej – praktyczne wskazówki


Największą zaletą działki leśnej jest jej urokliwe położenie. Kto nie chciałby mieszkać w domu otoczonym przez drzewa zapewniające piękny widok i ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem? Trzeba jednak pamiętać, że budowa na działce leśnej wiąże się z szeregiem trudności i dodatkowych kosztów.

To, czy na danej działce będzie można postawić dom zależy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Jeśli plan przewiduje taką możliwość – wystarczy spełnić zapisane w nim warunki i wystąpić do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Wiąże się to z wniesieniem opłat, m.in. odszkodowania za przedwczesną wycinkę drzew. Następnie można wystąpić o pozwolenie na budowę domu.

Jeśli jednak budowa domu nie jest przewidziana lub plan zagospodarowania przestrzeni nie istnieje – sprawa się komplikuje.

Co zrobić, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni nie przewiduje możliwości budowy domu?

W ustawie o gruntach leśnych zapisano, że obszary te nie mogą być przeznaczone do innych celów niż zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jednak w planie nie uwzględniono budowy domu na danej działce leśnej, można starać się o wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy. Zgodę na zmianę wydaje minister środowiska lub marszałek województwa w porozumieniu z izbą rolniczą. Niestety szansa na pozytywną decyzję nie jest wielka, a dodatkowo wiąże się z wysokimi kosztami – nawet 10 000 zł.

Należy więc bezwzględnie sprawdzić plan zagospodarowania przestrzeni przed zakupem działki, by uniknąć późniejszych problemów. Plan jest dostępny w dzienniku urzędowym województwa, a coraz częściej także na stronach internetowych miasta lub gminy oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Co zrobić, gdy działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzeni?

Jeśli wybrana działka nie widnieje w żadnym planie zagospodarowania przestrzeni, należy sprawdzić jej oznaczenie na mapach geodezyjnych. Sytuacja jest relatywnie łatwa, gdy działka została opisana jako nieużytek, grunt orny, łąka, pastwisko, teren zalesiony, zakrzewiony lub sad. Wówczas musi spełnić jeszcze tylko dwa warunki:

Jeśli jednak działka na mapach jest oznaczona jako las, teoretycznie nie można niczego na niej wybudować. Jedynym sposobem na zmianę tego stanu staje się przygotowanie na własną rękę (i własny koszt – nawet 10 000 zł!) miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Plan ten zostanie następnie zaopiniowany na kilku szczeblach. Istnieje niestety duże ryzyko, że na którymś etapie pojawią się zastrzeżenia i plan budowy domu legnie w gruzach.

Najgorsze, co można zrobić w takiej sytuacji to samowolka budowlana. Takie działanie bowiem wiąże się z surowymi karami.

Jakie są zasady wycinki drzew?

Należy pamiętać również, że przy budowie domu na zalesionej działce konieczne stanie się wycięcie drzew – często nawet w odległości kilkudziesięciu metrów od planowanego budynku. Istnieje bowiem ryzyko, że pozostawienie pojedynczych roślin (zwłaszcza wyższych niż kilkanaście metrów) będzie stanowić zagrożenie przy silnych wiatrach. Jeśli działka ma status leśny, wystarczy zalegalizować już wycięte drzewa, uzyskując stosowny dokument ze starostwa lub z nadleśnictwa. Jeśli jednak działka nie jest lasem, lecz terenem zalesionym, łąką itp., nie można bez zezwolenia wyciąć żadnego drzewa w wieku powyżej 5 lat (z wyjątkiem owocowych).

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie