Prawa i obowiązki inwestora budowy

Prawa i obowiązki inwestora budowy


Jak wynika z ustawy o prawie budowlanym każdy może zabudować nieruchomość gruntową, czyli dom na działce, pod warunkiem, ze wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pamiętaj, że jako inwestor masz nie tylko prawa, lecz także obowiązki, których należy przestrzegać.

Inwestor lub uczestnik procesu budowlanego – tak w terminologii prawnej nazywana jest osoba, która rozpoczyna budowę domu. Jeżeli wybrałeś już projekt, przed wybraniem ekipy budowlanej, sprawdź, jakie nowości dla budujących domy przynoszą zmienione przepisy prawa budowlanego.

Dla kogo pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem?

Prawo budowlane w 2016 przyniosło kilka uproszczeń, a wśród nich jedno znaczące. Chcesz zbudować dom jednorodzinny? Nowe prawo budowlane daje możliwość skorzystania ze zgłoszenia zamiast pozwolenia, które znacząco skraca czas załatwiania formalności. Obecnie pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Oznacza to, że nie musisz składać wniosku o pozwolenie na budowę wolnostojącego domu jednorodzinnego, który np. nie stoi za blisko granicy sąsiedniej działki czy w inny sposób nie ogranicza praw sąsiadów. Jeżeli spełniasz ten wymóg, przed rozpoczęciem prac na budowie, składasz do urzędu miasta zgłoszenie z opisem rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz:

Zgłoszenie nie wymaga takich dokumentów jak oświadczenie o dostawie energii, wody, ciepła, gazu czy odbioru ścieków oraz możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową.

Po złożeniu zgłoszenia możesz przystąpić do robót po 30 dniach, jeżeli w tym czasie (licząc od dnia doręczenia zgłoszenia), urząd nie zgłosił sprzeciwu. Budowę należy rozpocząć nie później niż po upływie 3 lat od terminu rozpoczęcia.

Kiedy musisz złożyć pozwolenie na budowę?

Jeżeli chcesz zbudować dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania wykracza poza Twoją działkę/działki, dom typu bliźniak lub taki, który znajduje się na obszarze Natura 2000. Razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy złożyć:

  1. 4 egzemplarze projektu budowlanego,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na decyzję o pozwoleniu na budowę inwestor może czekać do 65 dni. Prace budowlane rozpoczyna wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej decyzji.

Jakie obowiązki spoczywają na inwestorze?

Bez względu na to, czy budowa rozpocznie się na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym czy pozwolenia, inwestor zobowiązany jest do organizacji procesu budowy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności odpowiadasz za:

  1. opracowanie projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
  2. objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
  3. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  4. wykonanie i odbiór robót budowlanych.

Jeżeli roboty prowadzone na budowie są wyjątkowo skomplikowane – inwestor może zostać zobowiązany do zapewnienia nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Nadzór autorski polega na ocenie w czasie wykonywanych robót stopnia ich zgodności z projektem, wprowadzaniu rozwiązań zamiennych do tych, które opisuje projekt, które to zmiany może zgłosić kierownik budowy lub inspektor nadzoru autorskiego.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje