Zgłoszenie zamiast pozwolenia, czyli nowa ustawa o prawie budowlanym

Zgłoszenie zamiast pozwolenia, czyli nowa ustawa o prawie budowlanym


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 16 marca nowelizację ustawy o prawie budowlanym. Inwestorzy muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż ustawa czyli zacznie obowiązywać.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z jednym wyjątkiem – zmian dotyczących rejestrów budowlanych, które wejdą w życie w styczniu 2016 roku.

Czy nowe prawo budowlane będzie prostsze?

Zdecydowanie tak. Nowelizacja ustawy od początku miała na celu ułatwienie inwestorom budowy domu i ograniczenie niezbędnych formalności. Najważniejszą zmianą, która stanie się rzeczywistością już za kilka miesięcy, będzie przyspieszenie procesu uzyskania zgody na budowę (w formie pozwolenia i tzw. milczącej zgody).

Zmiany w prawie budowlanym 2015

Jak można dowiedzieć się z informacji Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki najważniejsze zmiany w nowym prawie budowlanym obejmują:

  1. Zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania całkowicie mieści się na działce, na której został zaprojektowany.
  2. Zniesienie wymogu pozwolenia na budowę obiektów budowlanych takich jak:

– wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i ogrody zimowe, których powierzchnia zabudowy ma nie więcej niż 35 m2 (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki),

– wolno stojące parterowe budynki rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,

– wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2).

  1. Możliwość rozpoczęcia wszystkich robót budowlanych na podstawie decyzji zamiast decyzji ostatecznej. Oznacza to, że inwestor będzie mógł legalnie rozpocząć budowę natychmiast, gdy dowie się, że wydana decyzja odnośnie zgłoszenia jest pozytywna.
  2. Skrócenie czasu oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę” na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.
  3. Uproszczenie formalności dotyczących projektu budowlanego (likwidacja obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną).
  4. Możliwość uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji w ciągu 14 dni.
  5. Zniesienie terminu na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub zgłoszenie przebudowy (pozostawiono obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz organu nadzoru budowlanego).
  6. Rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie), np. o myjnie samochodowe, parkingi i stawy rybne.
  7. Osoby, które dopuściły się samowoli budowlanej, będą miały możliwość złożenia wniosku o umorzenie lub płatność w ratach opłaty legalizacyjnej.
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje