Umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą – na co zwrócić uwagę?

Umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą – na co zwrócić uwagę?


Przed podpisaniem umowy o budowę domu jednorodzinnego warto się dobrze przygotować, aby mieć pewność, że wszystkie etapy pracy zostaną właściwie wykonane. Określenie rodzaju prawnego umowy, systemu realizacji robót, terminów i ceny – to tylko kilka aspektów, które ten dokument powinien zawierać. Przeczytaj, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania umowy z wykonawcą na budowę domu.

Z tekstu dowiesz się:

Przygotowanie umowy o roboty budowlane należy rozpocząć od określenia, jaki jest rodzaj prawny umowy. Następnie trzeba ją zawrzeć na piśmie i załączyć wymaganą dokumentację budowlaną.

Umowa na budowę domu – co to jest?

Definicja umowy o roboty budowlane została zawarta w art. 647 kodeksu cywilnego. Według niej jest to kontrakt, w którym wykonawca jest zobowiązany do oddania inwestorowi przewidzianego w umowie obiektu, który wykonano na podstawie projektu i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Natomiast do obowiązków inwestora należy m.in. przekazanie wykonawcy terenu budowy, dostarczenie projektu i zapłata ustalonego wynagrodzenia.

Zauważ, że umowa o roboty budowlane nie zakłada wykonania projektu domu (w tym celu należy zawrzeć umowę z architektem). Nie jest to również umowa o dzieło na budowie, mimo że umowa o roboty budowlane jest jej pochodną – została wyodrębniona ze względu na inny rozmiar przedsięwzięcia, zastosowanie dokumentacji projektowej oraz sposób przekazania terenu budowy. Umowa o dzieło jest w tym kontekście ukierunkowana wyłącznie na wykonanie danego przedsięwzięcia – w przeciwieństwie do umowy o roboty budowlane, która podkreśla wykonanie go zgodnie z projektem, harmonogramem oraz przyjętymi zasadami.

Przedmiot i cel umowy o wybudowanie domu jednorodzinnego

Aby zyskać pewność, że zarówno inwestor, jak i realizator przedsięwzięcia mają takie samo wyobrażenie na temat prac, należy w jak najbardziej szczegółowy sposób opisać obiekt, który ma zostać wybudowany, a także załączyć do umowy z firmą budowlaną plany i specyfikacje techniczne. Trzeba doprecyzować, czy do obowiązków wykonawcy należy wybudowanie wyłącznie bryły budynku, czy budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a może również obiektów małej architektury. W dokumentacji powinien zostać zawarty cel umowy o roboty budowlane, przy czym zawsze jest nim oddanie przez wykonawcę gotowego obiektu (lub jego części, w zależności od umowy).

Harmonogram budowy domu – umowa z wykonawcą jako miejsce na rozpisanie terminów

Jedną z kwestii, która również powinna zostać zawarta w umowie z wykonawcą robót budowlanych, jest określenie harmonogramu prac. Dzięki temu zarówno inwestor, jak i wykonawca zyskują przejrzysty plan działań, który mogą wzajemnie kontrolować. Obie strony podpisujące umowę są zobligowane do określenia wszelkich istotnych terminów, tj.:

Zobacz także: Budowa domu od podstaw – najważniejsze rzeczy, o których musisz wiedzieć przed rozpoczęciem prac

Realizacja płatności określona w umowie z firmą budowlaną

Inwestor jest zobowiązany prawnie do wypłacenia należności generalnemu wykonawcy za realizację umowy o roboty budowlane, jednakże obie strony powinny w dokumencie określić, w jaki sposób płatność będzie realizowana, np.:

Wypłata umówionej kwoty powinna również nastąpić w konkretnym terminie, np. do 7 dni od przekazania przez wykonawcę faktury za wykonane prace (łącznie z dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru) i przyjęciu jej przez kierownika robót oraz inwestora.

Sposób dostawy materiałów i maszyn potrzebnych do realizacji umowy o roboty budowlane

W umowie na budowę domu powinny znaleźć się zapisy określające sposób dostarczenia materiałów i maszyn potrzebnych do przeprowadzenia prac budowlanych. Wykonawca zazwyczaj bierze na siebie obowiązek dostarczenia na plac budowy niezbędnych maszyn oraz zapewnia pomieszczenia, które stanowią zaplecze budowy. W przypadku materiałów, wszystko zależy od ustaleń inwestora z wykonawcą.

  1. Inwestor może zobowiązać się do dostarczenia materiałów zgodnych z założeniami projektu oraz zamówieniami wykonawcy we własnym zakresie – w ustalonym wcześniej terminie.
  2. Inwestor może przenieść obowiązek dostarczenia materiałów na wykonawcę, który dokona zakupu i dostarczy wskazane materiały oraz przedstawi inwestorowi faktury potwierdzające zakup.

Zobacz także: Budowa domu systemem gospodarczym – najważniejsze wskazówki

Ewentualne zmiany w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane

Zarówno inwestor, jak i wykonawca są odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie umowy na budowę domu i ponoszą konsekwencje z tytułu opóźnienia czy niewłaściwego wykonania któregoś z etapów. W dokumencie można modyfikować zasady odpowiedzialności, jednak muszą one być zgodne z przepisami prawa. Ewentualne zmiany w trakcie realizacji inwestycji należy wprowadzać w ramach pisemnych uzgodnień pomiędzy kierownikiem budowy/wykonawcą a inwestorem.

Umowa o roboty budowlane ma przede wszystkim systematyzować wszelkie istotne dla budowy ustalenia jeszcze przed jej rozpoczęciem, aby późniejsze prace przebiegały płynnie i bez żadnych wątpliwości. Dodatkowo każda ze stron zostaje zabezpieczona w trakcie realizacji poszczególnych elementów umowy. Inwestor nie musi obawiać się, że prace będą przebiegać zbyt długo, w sposób nieprawidłowy oraz że ustalone wynagrodzenie ulegnie zmianie. Wykonawca natomiast zyskuje gwarancję otrzymania wynagrodzenia, wie, co należy do jego obowiązków oraz w jakiej kwestii może podejmować decyzje samodzielnie.

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).