Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Budowa domu na wspólnej działce – jak się zabezpieczyć?

Budowa domu na wspólnej działce – jak się zabezpieczyć?


Jeśli grunt, na którym planujesz budowę domu, ma więcej niż jednego właściciela, może to w przyszłości okazać się problematyczne. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, dobrze jest sprawdzić, na czym polega zniesienie współwłasności oraz jak ma się do siebie własność działki a współwłasność domu.

Taki problem dotyczy często działek otrzymanych w spadku, ale też gruntów kupowanych z przyjaciółmi w celu np. oszczędności przy budowie domów-bliźniaków. Współwłasność oznacza, według Kodeksu prawa cywilnego, stan, w którym dwie osoby (lub więcej) posiadają udział we własności rzeczy (w tym przypadku nieruchomości). Współwłasność ułamkową (czyli taką, o której tutaj piszemy), zniesienie współwłasności czy inne związane z tą kwestią działania regulują artykuły od 195 do 221 KC.

Przeczytaj też: Razem czy osobno – wady i zalety domu w zabudowie bliźniaczej

Współwłasność ułamkowa nieruchomości oznacza, że każdy ze współwłaścicieli ma określony udział w gruncie, domu lub mieszkaniu – ma równe prawo do każdego metra nieruchomości. Na przykład, gdy współwłaścicieli jest dwóch, każdy z nich ma prawo do ½ powierzchni budowlanej działki, ½ powierzchni leśnej, ½ drogi dojazdowej itp. – i może o nich decydować.

Współwłasność działki a współwłasność domu

Podstawowym problemem związanym ze współwłasnością gruntu jest budowa na nim domu. Prawo budowlane 2017 stanowi jasno: budynek postawiony na działce podlegającej współwłasności staje się własnością wszystkich współwłaścicieli działki. Czyli jeśli kupiłeś działkę z przyjacielem i obaj figurujecie w księdze wieczystej, wybudowany przez Ciebie dom – nawet gdy to Ty poniosłeś wszystkie związane z tym koszty, od zakupu projektu domu po wykończenie gotowego budynku – będzie na równych prawach należał też do przyjaciela. Nie jest to sytuacja komfortowa i warto się przed nią zabezpieczyć.

Zniesienie współwłasności gruntu

Możemy sądownie lub za porozumieniem stron zdecydować się na zniesienie współwłasności oraz na podział działki. Najlepiej zrobić to z gruntem jeszcze niezabudowanym i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę – procedura zniesienia jest wtedy o wiele prostsza i szybsza:

  1. Biegły geodeta sporządza dokumenty potwierdzające, że podział jest możliwy.
  2. Podział potwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W przypadku, gdy wnosimy o zniesienie współwłasności gruntu zabudowanego, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty i ekspertyzy.

Współwłasność nieruchomości można znieść na trzy sposoby:

Najprostszy formalnie jest podział fizyczny. W tym przypadku działkę i ewentualny budynek dzieli się za poświadczeniem notarialnym pionową linią na co najmniej dwie niezależne działki oraz niezależne budynki stojące na wspólnym fundamencie i połączone ścianą. To świetny sposób w przypadku budowy domu-bliźniaka lub szeregowca – i często z takim zamysłem kupowane są grunty ze współwłasnością. Jest to też rozwiązanie, które znacznie zmniejsza koszty budowy domu. Możliwy jest też podział poziomy przez kondygnacje budynku – stosuje się  go w przypadku domów wielopokoleniowych oraz bloków, a grunty pod budynkiem pozostają współwłasnością lokatorów.

Zniesienie współwłasności na inne sposoby

Jeśli z różnych przyczyn nie ma możliwości podziału fizycznego, pozostaje sprzedaż nieruchomości lub zgoda na pozostanie na nieruchomości jednego ze współwłaścicieli. W pierwszym przypadku każdemu ze współwłaścicieli przysługuje równa część zysku ze sprzedaży. W drugim należy sporządzić umowę, w myśl której ten z właścicieli, który na nieruchomości pozostaje, zgadza się spłacić wartość udziałów w nieruchomości pozostałym właścicielom w ustalonym trybie, jednak nie później niż 10 lat po ustaleniu zniesienia współwłasności.

Zarówno sprzedaż, jak i przekazanie nieruchomości jednemu z właścicieli muszą zostać poświadczone notarialnie i wprowadzone do księgi wieczystej. Dodatkowo, jeśli współwłaściciele są skonfliktowani, konieczne jest sądowe rozstrzygnięcie sporu dotyczącego współwłasności.

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie