FORMALNOŚCI PRZED BUDOWĄ DOMU

FORMALNOŚCI PRZED BUDOWĄ DOMU


Budowa domu to wielka przygoda. Zanim jednak zabierzesz się za realizację projektu, musisz zadbać o wszystkie formalności. Dowiedz się, o czym powinieneś pamiętać.

Pozwolenie na budowę

Aby zdobyć pozwolenie na budowę, musisz skompletować kilka dokumentów: projekt domu, oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane oraz decyzję ustalającą warunki zabudowy (chyba że urząd gminy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) i wiele innych.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Dokument należy złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. Zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie kierownika budowy. Kierownik zobowiązuje się w nim do nadzorowania pracy i zaświadcza, że przynależy do izby samorządu zawodowego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy to dokument przebiegu robót budowlanych. Zazwyczaj jest to gotowa książka formatu A4, w której znajdują się wszystkie niezbędne rubryki, oświadczenia, protokoły etc. Dziennik należy zarejestrować i ostemplować w urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę. Wpisów może dokonywać kierownik budowy, inwestor, projektant, geodeta, a także urzędnicy uprawnieni do przeprowadzania kontroli. Po zakończeniu budowy dziennik należy złożyć we właściwym urzędzie wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót.

Wybór kierownika budowy

Od kierownika budowy zależy szybkość i jakość wykonanych robót. Kierownik budowy organizuje budowę, kieruje pracami zatrudnionej przez Ciebie ekipy, prowadzi dokumentację, zapewnia geodezyjne wytyczenia wszystkich budowanych obiektów, a także realizuje zalecenia wpisane do dziennika budowy. Odpowiada też za prawidłową realizację projektu i za bezpieczeństwo na budowie. Najlepiej, jeśli pracami kieruje od początku ta sama osoba. Jeśli jednak z jakichś względów jest to niemożliwe, należy zatrudnić nowego kierownika. Wszelkie zmiany muszą zostać zgłoszone w odpowiednim urzędzie.

Tablica informacyjna

Obowiązek zamieszczenia na budowie tablicy informacyjnej nakłada na Ciebie prawo budowlane. Powinna się znajdować w widocznym miejscu i zawierać dokładne informacje na temat inwestycji: dane adresowe inwestora, numer pozwolenia na budowę, informacje o wykonawcy, a także numery alarmowe policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Tablica powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach: 90 x 70 cm. Napisy muszą mieć wysokość co najmniej 4 cm. Tekst powinien mieć kolor czarny, a tło powinno być żółte. Istnieje możliwość zakupu gotowej tablicy z gotowymi polami do wypełnienia. Wygląd i zakres wymaganych informacji, które powinny się znaleźć na tablicy, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953 z dnia 17.07.2002 r.) z późniejszymi zmianami.

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).