Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Zachowaj bezpieczną odległość, czyli jak nie nadepnąć na odcisk sąsiadowi

Zachowaj bezpieczną odległość, czyli jak nie nadepnąć na odcisk sąsiadowi


Jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada – śpiewały niegdyś Alibabki. Dobre kontakty z sąsiadami zza „miedzy” to podstawa komfortowego mieszkania we własnym domu. A o konflikty bardzo łatwo. Przykładowo jeśli dociekliwy sąsiad z naprzeciwka sprawdzi, że nasz dom wychodzi poza granicę działki.

Budowa domu zaczyna się od znalezienia odpowiedniej działki. To jednak nie wszystko. Należy sprawdzić, w jakiej odległości od granic działki przyszłej inwestycji znajdują się inne budynki. Dlaczego? Odległość pomiędzy domem a granicą działki i domu sąsiada może mieć znaczenie na sposób usytuowania Twojej inwestcji.

W najlepszej sytuacji znajdują się właściciele dużych działek, którzy nie muszą liczyć centymetrów, by zmieścić się w wymaganych granicach od sąsiedniej działki.

Odległość zgodnie z przepisami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 lipca 2009 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa minimalne odległości budynków od granic działki i między budynkami.

Zgodnie z §12 ust. 1 ww. dokumentu budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m — w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub    drzwiowymi w stronę tej granicy,

2) 3 m — w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych.

Natomiast odległość od granicy z sąsiednią działką do:

– okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem oraz do takich części budynku jak: taras, schody zewnętrzne, galeria, pochylnie lub lampa – nie może być mniejsza niż 1,5 m.

– w przypadku zwróconego w stronę granicy działki otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej – nie mniejsza niż 4 m.

Przepisy dopuszczają sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, pod warunkiem jednak, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej.

W praktyce przepis ten obejmie tylko sytuację, w której przy granicy działki stoi już dom sąsiada. Natomiast niezabudowane sąsiednie działki uniemożliwiają budowę przy granicy.

Graż i budynek gospodarczy

Rozporządzenie dopuszcza postawienie budynku gospodarczego lub garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z działką sąsiada lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien lub drzwi. W przypadku garażu znajdującego się pod ziemią, a więc poniżej poziomu otaczającego terenu, nie są określone odległości od granicy z sąsiadującą działką do podziemnej części budynku. Oznacza to, że piwnice i garaże podziemne mogą być zlokalizowane przy granicy z działką sąiada.

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie