Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę


Kupiłeś działkę z  budynkiem, który czasy świetności ma dawno za sobą? Możesz lub czasem po prostu musisz zdecydować się na rozbiórkę. Jednak podobnie jak w przypadku rozpoczęcia budowy, konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

Na początku września ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 roku (Dz. U. poz. 1013), które określiło nowe zasady wypełniania wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę budynków.

Pobierz najnowszy wzór wniosku pozwolenia na rozbiórkę

Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo budowlane, o pozwolenie na rozbiórkę muszą ubiegać się osoby, które są właścicielami:

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe możesz rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli budynek stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich prac nie zwalnia jednak od obowiązku jak najszybszego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę – art. 31 pkt. 5 Prawo budowlane.

Jakie dokumenty są potrzebne

Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodnie z art. 33 ustawy Prawo Budowlane wymagane załączniki:

W przypadku inwestycji, które mogą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, musisz dołączyć dodatkowe załączniki takie jak decyzja środowiskowa czy pozwolenie wodnoprawne. Jeśli budynek został wpisany do rejestru zabytków, potrzebne jest pozwolenie konserwatora zabytków.

Jeżeli nie składasz wniosku osobiście, pamiętaj o pełnomocnictwie dla osoby, która występuje w Twoim imieniu.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, należy złożyć w starostwie powiatowym przed rozpoczęciem rozbiórki.

Kiedy nie trzeba pozwolenia na rozbiórkę

Prawo budowlane przewiduje sytuacje, kiedy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Dokumenty nie są potrzebne, jeśli:

W szczególnych przypadkach, właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w.w. obiektów, jeżeli ich rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub rozbiórka tych obiektów wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.– art. 31 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane.

Może zdarzyć się tak, że starosta wyda negatywną decyzję w sprawie pozwolenia na rozbiórkę. W takiej sytuacji, w ciągu czternastu dni od otrzymania decyzji masz możliwość odwołania do wojewody (za pośrednictwem starosty).

Jeśli otrzymałeś pozytywną decyzję dotyczącą rozbiórki, musisz ją przeprowadzić w ciągu trzech lat od uzyskania pozwolenia. – art. 37 ustawy Prawo budowlane.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje