KORZYŚCI ZE STOSOWANIA IZOLACJI Z PŁYT POLIURETANOWYCH

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA IZOLACJI Z PŁYT POLIURETANOWYCH


Montaż izolacji THERMANO z płyt poliuretanowych wiąże się z wieloma korzyściami. Zalety tej izolacji dotyczą różnych aspektów: technicznych, architektonicznych i użytkowych, wykonawczych oraz energetyczno-ekologicznych.

KORZYŚCI TECHNICZNE

Właściwości termoizolacyjne materiałów określa się dzięki zastosowaniu współczynnika przewodzenia ciepła lambda (λ). Dla izolacji THERMANO wynosi on 0,023 [W/m × K], a dla przeciętnej wełny mineralnej λ ≈ 0,040 [W/m × K]. Pod względem właściwości termoizolacyjnych THERMANO dwa razy skuteczniej zatrzymuje ciepło niż wełna mineralna, co w sposób naturalny przekłada się na prawie dwukrotnie mniejszą grubość materiału. W porównaniu z białym styropianem (λ ≈ 0.035) THERMANO również osiąga lepszy wynik.

Na przykład, aby osiągnąć izolacyjność termiczną przegrody na poziomie przyszłej normy wyznaczonej przez Unię Europejską (U = 0,15 -wymagania dla dachów w 2021 r.), trzeba zastosować warstwę THERMANO o grubości 15 cm. Aby uzyskać ten sam wynik z użyciem styropianu (λ ≈ 0.035), należy zamocować warstwę o grubości ≈ 23 cm, a przy pomocy wełny mineralnej(λ ≈ 0.040), aż ≈ 25 cm.

Znacznie mniejsza gęstość izolacji THERMANO w stosunku do tradycyjnych materiałów ma istotny wpływ na obciążenia mechaniczne połaci dachowych, co z kolei pozwala zmniejszyć jej nośność. Dzięki temu blacha trapezowa i elementy konstrukcji dachu są lżejsze, w związku z czym pozwalają znacznie obniżyć koszt budowy zadaszenia.

Na przykład, ocieplenie 5000 m2 dachu do wymaganego w 2021 r. poziomu współczynnika przenikania ciepła przy wykorzystaniu warstwy izolacji THERMANO o grubości ok. 15 cm (gęstość THERMANO to ok. 32 kg/m3) będzie powodowało obciążenie wynoszące 24 tony. Dla porównania, przy zastosowaniu wełny mineralnej o grubości 25 cm (gęstość ok. 150 kg/m3) obciążenie dachu wyniesie aż 187,5 tony.

Płyty THERMANO, dzięki opisanym powyżej właściwościom termicznym i mechanicznym, umożliwiają wykonywanie izolacji dachów w tak zwanym systemie nakrokwiowym.

W tym nowym sposobie montażu izolacji dachów warstwa termoizolacyjna jest instalowana na krokwiach, a nie, jak w większości dotychczas stosowanych rozwiązań, między krokwiami lub pod nimi. Metoda ta jest sposobem na całkowite wyeliminowanie mostków termicznych w konstrukcjach dachów. Ma to podstawowe znaczenie zarówno z punktu widzenia energooszczędności, jak i sprawnego, wieloletniego działania przegrody (dachu) oraz wymogów fizyki budowli.

Pianki poliuretanowe (PUR) czy też poliizocyjanuratowe (PIR) należą do tworzyw najbardziej odpornych na chemiczne oddziaływanie czynników organicznych i nieorganicznych. Są to jedyne materiały stosowane od dziesięcioleci w budownictwie rolniczym wykorzystującym związki chemiczne – fermach kurzych, chlewniach, oborach czy pieczarkarniach. W warunkach obecności chemicznych aerozoli tylko poliuretany są w stanie skutecznie izolować przez długie lata bez zmiany właściwości chemicznych.

Niemal każdy z popularnych materiałów ocieplających ma swojego „biologicznego wroga” – potwierdzają to liczne badania. Zalicza się do nich drobne glony (algi), grzyby, pleśń, mchy i porosty. Ich metabolizm rozkłada materiały takie jak styropian czy organiczne lepiszcze wełny mineralnej, przez co mocno ogranicza trwałość izolacji. Termoizolacja jest także niszczona przez ptaki, a skutki ich działań często wymagają ponownego montażu całej instalacji.

THERMANO nie ma wrogów biologicznych. Warstwie termoizolacji nie mogą zagrozić ani czynniki chemiczne, ani mechaniczne.

KORZYŚCI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWE

Dobre Domy, izolacja THERMANO
Izolacja THERMANO

Stosowanie izolacji THERMANO ma w tym zakresie następujące zalety:

KORZYŚCI DLA WYKONAWCÓW

Izolacja THERMANO
Izolacja THERMANO

Izolacje THERMANO wiążą się także z korzyściami dla wykonawców. Najważniejsze z nich to:

KORZYŚCI EKOLOGICZNO-ENERGETYCZNE

Pełen cykl życia materiału pokazuje prawdziwe koszty jego wyprodukowania, eksploatowania i utylizacji. Dopiera ta ocena pozwala zestawić je z kosztami zastosowania innego materiału. Według tych szacunków, użycie materiałów typu PIR w porównaniu z wełną mineralną powoduje obniżenie kosztów o 3,3% w ścianach trójwarstwowych, o ok. 7% w instalacjach dachów płaskich i aż do 20% na dachach skośnych.

Cena, jaką trzeba zapłacić za produkt przy zakupie, to jedynie część kosztów, które płaci środowisko za określony produkt budowlany od momentu wydobycia surowców niezbędnych do jego wyprodukowania, aż do momentu jego demontażu i utylizacji. Do oceny faktycznego kosztu można wykorzystać specjalne narzędzia:

LCA – ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment) to znormalizowana metoda służąca do badania potencjalnych wpływów danego wyrobu na środowisko od chwili wydobycia surowca, do jego utylizacji.

LCC – obliczanie kosztów cyklu życia (Life Cycle Costs) jest metodą szacowania całkowitych kosztów i obejmuje wszystkie ich elementy. Koszty te są zwykle rozważane w podziale na koszty początkowe, operacyjne i koszty usunięcia adekwatnie do LCA. Analiza LCC wymaga, by przepływy gotówki były co roku porównywane, co ma odzwierciedlać zmianę wartości pieniądza w czasie.

Zielone certyfikaty to już stały element współczesnego budownictwa. Tak, jak niezbędne okazało się rozszerzenie pojęcia ceny materiałów budowlanych o kontekst analizy ich kosztów w ciągu całego życia materiału (LCC), tak konieczna stała się też wieloaspektowa analiza prawdziwych (widocznych i ukrytych) kosztów ekologicznych budowli.

Do analizy faktycznych kosztów służy m.in. system oceny BREEAM. To stworzona w Europie wieloaspektowa metoda oceny ekologicznej budynku (certyfikat BRE Environmental Assessment Method powstał w 1990 r. i został ustanowiony przez Building Research Establishment). Dzięki niej można potwierdzić, że wybudowany obiekt jest ekologiczny zarówno pod względem zużytych do budowy materiałów, jak i kosztów eksploatacji.

Szacuje się, że obiekty posiadające takie certyfikaty mogą zużywać nawet do 30–50% mniej energii, oszczędzać o ok. 40% wody, zmniejszać emisję CO2 do atmosfery o 39% oraz oferować 70% oszczędności na zarządzaniu odpadami w porównaniu do konwencjonalnych budynków. Sztywne pianki PUR/PIR uzyskują w takich systemach najwyższe oceny. Projektanci dbający o jak najwyższą punktację BREAM powinni więc przewidywać użycie materiałów o takich właśnie właściwościach.

Płyty izolacyjne ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR/PIR) są bardzo stabilne i wytrzymałe. Zachowują swoje właściwości do końca okresu użytkowania budynku. Po rozbiórce mogą być nawet ponownie wykorzystane. Odpady pianek poliuretanowych po utylizacji stanowią wartościowy surowiec do produkcji nowych wyrobów; mogą też być częściowym zamiennikiem oryginalnego surowca.

Więcej na thermano.eu

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje