Bezpieczne dachy, rynny i rury spustowe

Bezpieczne dachy, rynny i rury spustowe


W dzisiejszym świecie cała uwaga skupiona jest na nowych technologiach, elektronice i systemowych rozwiązaniach stosowanych na co dzień. Życie jest szybkie, więc dąży się do uproszczeń, które pozwalają uzyskać maksymalny efekt przy jak najmniejszych nakładach. Dlaczego nie być w zgodzie z tym trendem? Dlaczego nie przeorganizować swojego czasu i nie wykorzystać go na inne zadania, niż mozolne oczyszczanie dachów i rynien ze śniegu?

Okres zimowy stawia przed nami nowe wyzwania. Długa zima jest uciążliwym i wytrwałym wrogiem człowieka. Warto się zastanowić, z jakich ułatwień można skorzystać, żeby każdy śnieżny dzień był przyjemnością, nie zaś wymagającą pracy fizycznej udręką.

Oferowane na rynku systemy przeciwoblodzeniowe pozwalają na usuniecie śniegu i lodu z dachów, rynien oraz zapobiegają zamarzaniu wody w rurach spustowych.  Powyższe systemy składają się z kabli grzejnych, mat, termostatów i akcesoriów instalacyjnych. Każda instalacja dobrana jest do osobistych potrzeb nabywcy, tak by jak najefektywniej wypełniała swoje obowiązki na obsługiwanym obszarze.

 

Dlaczego warto stosować systemy przeciwoblodzeniowe dachów i rynien oraz rur spustowych?

Otóż instalacje rynnowe skutecznie likwidują nagromadzenia śniegu i powstawanie oblodzenia, zapewniają drożność rynien i zapobiegają uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanym przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne powinny być instalowane wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach, gdzie możliwe jest powstawanie nagromadzeń śniegu i lodu.

 

Montaż systemu rynnowego

W systemach odprowadzania wody z dachu kable grzejne montowane są w rynnie, korycie lub koszu oraz w rurze spustowej. W rynnach i rurach spustowych kable grzejne instaluje się we wnętrzu rynny i rury spustowej, mocując kable grzejne do uchwytów. W rurach spustowych uchwyty mocowane są do łańcucha, wpuszczonego do ich wnętrza. Zalecany typ kabli grzejnych to kable o stałej mocy lub kable samoograniczające odporne na działanie promieniowania UV. Załączaniem systemu grzewczego zarządza sterownik mikroprocesorowy z czujnikiem do rynien (pomiar wilgoci i temperatury). W rynnie i rurze spustowej kable grzejne powinny być ułożone w podwójnym przebiegu (dwa odcinki kabla grzejnego) na całej długości rynny i rury spustowej. Otrzymujemy w ten sposób moc 40-60 W/m rynny i rury, która zapewnia prawidłowe działanie systemu grzewczego.

Mocowanie kabla grzejnego w rynnie zapewniają uchwyty montażowe montowane we wnętrzu rynny. Odcinek kabla grzejnego w rurze spustowej mocowany jest do uchwytów do rury spustowej mocowanych do łańcucha wpuszczonego do wnętrza rury spustowej. Łańcuch zawieszony jest na przewieszce umieszczonej we wpuście do rury spustowej. Zarówno uchwyty do rynien jak i rur spustowych są rozmieszczone co 25 cm.

Istotne jest, aby uchwyty montażowe odporne były na promienie UV ze względu na silne operowanie Słońca w obszarze dachu. Natomiast łańcuch powinien posiadać dobrą ochronę przeciwkorozyjną, najlepiej jeżeli jest ocynkowany ogniowo.

Rozmieszczenie elementów sytemu ogrzewania w rynnie i rurze spustowejrozmieszczenie lementów systemu

Czasem użytkownicy chcąc zminimalizować koszty instalacji pytają o to, czy można zastosować system tylko w rynnie bez ogrzewania rur spustowych.

Taka instalacja na pewno nie rozwiąże problemu zamarzającej wody w rurach spustowych powstałej z rozpuszczenia przez instalację przeciwoblodzeniową śniegu w rynnie. Z kolei umieszczenie systemu przeciwoblodzeniowego jedynie w rurach spustowych spowoduje, że zainstalowany w nich system grzewczy nie będzie miał czego topić, ponieważ nie będzie dopływu wody z rynny. Jedynym rozwiązaniem zapewnienia pełnej drożności systemu odprowadzania wody z dachu jest zastosowanie systemu podgrzewania zarówno rynien, jak i rur spustowych.

Jeżeli rura spustowa odprowadza wodę na powierzchnię gruntu, kabel grzejny powinien być zamontowany do końca rury, natomiast w przypadku odprowadzania wody do kanalizacji deszczowej kabel grzejny powinien być umieszczony w rurze około 0,5 – 1,0 m poniżej poziomu gruntu.

 

Średni koszt instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych przy zastosowaniu kabli o stałej mocy i sterowniku z czujnikiem wilgoci i temperatury wynosi około: 50 – 80 PLN/1 m, dla łącznej długości rynien i rur spustowych.

Koszt instalacji z kablami samoograniczającymi i sterownikiem z czujnikiem wilgoci i temperatury jest około 2,5 – 3 razy droższy.

Koszty eksploatacji instalacji wynoszą około 30 – 40% kosztów materiałów. Instalacja z zastosowaniem kabli samoograniczających jest około 14% droższa.

 

Montaż systemu ogrzewania krawędzi dachu

W przypadku stromych dachów stosuje się ogrzewanie krawędzi takiego dachu w celu przyspieszenia stopniowego zsuwania się śniegu z połaci dachu. Kabel grzejny o stałej mocy lub samoograniczający rozpięty jest  wzdłuż linii spadku dachu, w postaci pasa o szerokości około 0,5 m. Mocowanie kabla realizowane jest przy pomocy uchwytów mocujących do krawędzi dachu oraz zawieszenia wykonanego z linki lub mocowania do płotka przeciwśniegowego.

Moc jednostkowa zainstalowanego kabla grzejnego wynosi około 200 – 250 W/m2. Można również zastosować matę grzejną o szerokości 0,5 m mocowaną podobnie jak kabel grzejny.

Rozmieszczenia kabla grzejnego do ogrzewania krawędzi dachu

rozmieszczenie kabla grzejnego

 

Sterowanie systemem grzewczym rynnowym lub dachowym

Ekonomiczne z punktu widzenia kosztów eksploatacji działanie systemu przeciwoblodzeniowego to załączenie kabli grzejnych już w momencie opadów śniegu. Pozwoli to na najlepsze wykorzystanie mocy zainstalowanych kabli grzejnych. Z tego powodu odpowiedni sterownik jest niewątpliwie najważniejszym elementem systemu przeciwoblodzeniowego, od którego zależy właściwa i szybka reakcja na zmienne warunki pogodowe. Sterownik załącza system grzewczy w zależności od informacji przekazanych przez czujnik wilgoci i temperatury. Zmierzone wartości temperatury i poziomu wilgoci zebrane przez umieszczone w rynnie czujniki przesyłane są w formie cyfrowej do jednostki sterującej. Taka forma sygnałów umożliwia mniej podatne na zakłócenia przesyłanie danych. Sterownik w zależności od wartości zmierzonych przez czujniki oraz zaprogramowanych nastaw decyduje o tym, czy należy załączyć system grzewczy. System grzewczy zostanie załączony wówczas, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i równocześnie na ochranianej powierzchni wystąpi wilgoć. Pomiary temperatury i poziomu wilgoci dotyczą oczywiście obszaru chronionej powierzchni dachu lub rynny.

Instalacja sterowania systemem przeciwoblodzeniowym składa się ze sterownika mikroprocesorowego, zasilacza oraz czujników wilgoci i temperatury. Każdy czujnik zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor stanowiąc osobną, precyzyjną jednostkę pomiarową. Czujnik rynnowy umieszcza się w rynnie, w pobliżu (w odległości 0,5 – 1 m) otworu wpustowego do rury spustowej.

Sterownik mikroprocesorowy oraz zasilacz przewidziane są do montażu na listwie DIN w skrzynce rozdzielczej. Konstrukcja sterownika umożliwia interaktywną komunikację z użytkownikiem przy pomocy przycisków i podświetlanego wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

Alternatywą dla w pełni automatycznego sterowania systemem grzewczym jest sterowanie termostatem z czujnikiem tylko temperatury. Takie sterowanie nie jest ekonomiczne eksploatacyjnie ponieważ załączenie systemu grzewczego nastąpi w momencie spadku temperatury poniżej wartości ustawionej, niezależnie od wystąpienia opadów śniegu. System grzewczy może więc działać nawet wtedy, gdy nie ma opadów śniegu.

Systemy ogrzewania rynien i rur spustowych oraz dachów stają się coraz bardziej popularne w naszych warunkach klimatycznych, w społeczeństwie korzystającym z wielu udogodnień ułatwiających życie i pozwalających na wykorzystanie czasu na swoje zainteresowania.

Sterownik mikroprocesorowy z zasilaczem

Sterownik mikroprocesowy z zasilaczem

Czujnik rynnowy

czujnik rynnowy

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje