Wniosek o pozwolenie na budowę 2015

Wniosek o pozwolenie na budowę 2015


Zgodnie z nowymi przepisami Prawa Budowlanego, które wejdą w życie w 2015, pozwolenie na budowę dla domów jednorodzinnych nie będzie wymagane. Czy oznacza to, że koszmar jakim dla niejednego inwestora było kompletowanie wielu różnych i niezbędnych załączników do pozwolenia na budowę, definitywnie się zakończył?

Odpowiadamy, że i tak, i nie. Wszystko bowiem zależeć będzie od lokalizacji budowy, ale też od decyzji inwestora.

Legalnie bez pozwolenia

W 2015 roku wystarczy tylko zgłoszenie, do którego załącznikiem będzie projekt budowlany. Dotyczyć ono będzie budowy domów jednorodzinnych, które nie będą wykraczać poza granice działki. Inaczej mówiąc – którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Zgłoszenie dotyczyć ma inwestycji, w których stroną nie są sąsiedzi (osoby trzecie), a co za tym idzie budowa nie będzie wiązała się z ograniczeniem praw właścicieli.

Także przebudowa budynku nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

W 2013 roku wydano 75 042 decyzje o pozwoleniu na budowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych, co stanowi ok. 39% wszystkich wydanych pozwoleń na budowę (źródło: uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy Prawo Budowlane).

Dla kogo pozwolenie w 2015?

Inwestorzy, których dom będzie wykraczał poza granice działki przeznaczonej pod budowę, będą musieli złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Nie ominie to również inwestycji, które mogą oddziaływać negatywnie na środowisko. Inwestor będzie mógł również dobrowolnie zdecydować się na wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jeśli uzna, że będzie to dla niego bardziej korzystne niż skorzystanie z drogi poprzez zgłoszenie budowy.

Zawiadomienie a projekt budowlany

Nowe przepisy prawa budowlanego w 2015 roku mają przyczynić się do uproszczenia projektu budowlanego. W przyszłym roku nie będzie potrzebne załączanie do projektu budowlanego oświadczeń dotyczących mediów, tj. zapewnienia podłączeń wody, gazu, energii elektrycznej oraz ciepła i odbioru ścieków. Nie będzie również potrzeby informowania o warunkach przyłączenia budynku do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Dokumenty te będzie można złożyć już po rozpoczęciu budowy. Ponadto do projektu inwestor nie będzie musiał załączać pozwoleń dotyczących uzgodnień z zarządcą dróg dotyczących możliwości połączenia działki z drogą publiczną, z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych.

Rozpoczęcie budowy

Nastąpi w drodze decyzji właściwych organów, które w ciągu 30 dni będą mieć możliwość na sprzeciw do zgłoszenia lub decyzję o wystąpieniu przez inwestora z wnioskiem o pozwolenia na budowę. Natomiast, gdyby w wymaganym terminie (według nowelizacji skrócono termin na sprzeciw z 21 do 14 dni ). Jak to się ma do powyższych 30 dni? urzędnicy nie podjęli żadnych działań, oznaczać to będzie tzw. „milczącą zgodę” na rozpoczęcie budowy.

Roboty budowlane będzie można rozpocząć na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu , a nie jak obecnie – decyzji ostatecznej. Oznacza to, że inwestor będzie mógł legalnie rozpocząć budowę natychmiast, gdy dowie się, że wydana decyzja odnośnie zgłoszenia jest pozytywna.

Do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego, inwestor musi dołączyć dokumenty, które wymagane były w trybie pozwolenia na budowę, ich wykaz znajduje się w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Budowlane, w szczególności:

 

Ustawodawca przewiduje również w znowelizowanych przepisach, że w terminie 3 dni po wniesieniu zgłoszenia z projektem budowlanym, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjmie zgłoszenie, zamieszczone zostaną informacje o przebiegu procedury zgłoszeniowej.


Wniosek o pozwolenie na budowę

W obecnej chwili nie wiadomo jeszcze dokładnie jak ma wyglądać ostateczny wzór wniosku pozwolenia na budowę. Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewiduje na razie, że wzory wniosku będą zawierać przede wszystkim dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować, w szczególności, określenie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje