Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Zakończenie budowy domu jednorodzinnego – jakich formalności należy dopełnić?

Zakończenie budowy domu jednorodzinnego – jakich formalności należy dopełnić?


Zakończenie budowy domu to niestety nie koniec prac dla inwestora – konieczne jest dopełnienie jeszcze kilku formalności. Za zamieszkanie w domu bez poinformowania odpowiedniego urzędu grozi bowiem kara finansowa. Sprawdź, o jakich dokumentach należy pamiętać.

Dopełnienie wszystkich formalności na etapie budowy domu, takich jak regularne prowadzenie dziennika budowy, sprawia, że odbiór budynku jest mniej problematyczny. Przed zakończeniem inwestycji należy jednak zebrać szereg dodatkowych zaświadczeń, potwierdzających prawidłowe wykonanie prac. Poznaj je dzięki pracowni projektowej Dobre Domy!

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Do 14 dni od zakończenia prac budowlanych (lecz nie wcześniej niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania budynku) należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy domu. Nie wymaga to żadnych opłat skarbowych.

Do zawiadomienia dołącza się następujące dokumenty:

Jeśli po 21 dniach od złożenia zawiadomienia Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniesie sprzeciwu, oznacza to, że w domu można zamieszkać. O braku sprzeciwu zazwyczaj inwestor zostaje poinformowany poprzez otrzymanie kserokopii zawiadomienia wraz z odpowiednią adnotacją. Dokument ten jest bowiem potrzebny do uzyskania meldunku oraz nadania budynkowi numeru.

Numer ten uzyskuje się w urzędzie gminy na podstawie dedykowanego wniosku. Należy dołączyć do niego dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością oraz mapę z naniesionymi granicami działek.

Pozwolenie na użytkowanie

W niektórych sytuacjach zawiadomienie o zakończeniu budowy jednak nie wystarczy. Jeśli:

należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Składa się go do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego. Do wniosku należy dołączyć te same dokumenty co do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz dodatkowo oświadczenie o braku uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej. Trzeba liczyć się również z kontrolą Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zweryfikuje zgodność budynku z projektem oraz planem zagospodarowania działki.

Zobacz również:

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie