Zasady wywozu śmieci dla domów jednorodzinnych

Zasady wywozu śmieci dla domów jednorodzinnych


Zbudowałeś dom, wprowadziłeś się, zaczynasz urządzać wszystkie pokoje. Nie możesz jednak zapominać o nieco mniej przyjemnych czynnościach i formalnościach związanych z mieszkaniem w domu jednorodzinnym. Mowa oczywiście o śmieciach, których trzeba pozbyć się w odpowiedni sposób.

Wywóz śmieci jest rzeczą tyle nieprzyjemną, co konieczną. Jeszcze do niedawna na każdym właścicielu nieruchomości spoczywał obowiązek zawarcia umowy o wywóz z firmą świadczącą tego typu usługi. Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady odbioru odpadów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawą śmieciową) ma być prościej, taniej i ekologicznie.

Już nie musisz wybierać firmy

Zanim weszły w życie nowe przepisy, właściciele nieruchomości musieli podpisać umowy o wywóz odpadów z przedsiębiorstwem które zajmowało się wywozem śmieci. Taka firma zapewniała pojemniki i je opróżniała. Od dwóch lat obowiązek ten spoczywa na gminie. To właśnie władze gminy podpisują odpowiednie umowy z przedsiębiorstwami, wyłonionymi na drodze przetargu, którzy wywożą śmieci od mieszkańców domów jednorodzinnych.

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od czego zależy opłata za wywóz śmieci?

Przede wszystkim od miasta – inna kwota może obowiązywać np. w Poznaniu, Warszawie czy Toruniu. Cena za wywóz uzależniona jest również od liczby osób, które mieszkają w domu i powierzchni nieruchomości. Im więcej mieszkańców, tym opłata także może być wyższa. Poza tym za odpady niesegregowane naliczana jest wyższa stawka.

Zgodnie z ustawą śmieciową wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje decyzję, w której ustala:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

2) wysokość opłat za wywóz odpadów,

3) terminy uiszczania opłat,

4) sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

Na stronach internetowych poszczególnych urzędów miast i gmin znajdują się informacje o terminach odbioru odpadów i wysokości opłat, a także „śmieciowe” deklaracje, które każdy musi właściciel nieruchomości musi wypełnić.

Segregowanie się opłaca

Coraz więcej kupujemy, a co za tym idzie – produkujemy odpadów. Papier, plastik, szkło – ciągle przybywa opakowań, które po chwili wyrzucamy do śmieci. Segregowanie nie tylko służy środowisku, ale też naszej kieszeni. Dlaczego? Gmina nalicza niższe opłaty za odbiór segregowanych odpadów. Dla niektórych osób, będzie to skuteczniejszą motywacją niż ekologia.

Zwykle dwa razy w tygodniu odbierane są odpady komunalne, a rzadziej – np. raz na tydzień odpady segregowane suche (puste butelki, makulatura etc.) i szkło opakowanie (białe lub kolorowe).

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ustawy śmieciowej każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek:

 

 

 

 

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).