Rozbudowujesz dom jednorodzinny? O tym koniecznie pamiętaj!

Rozbudowujesz dom jednorodzinny? O tym koniecznie pamiętaj!


Rozbudowa domu definiowana jest w ustawie „Prawo budowlane” tak samo jak budowa, odbudowa i nadbudowa, czyli wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Jako właściciel nie możesz jednak pozwolić sobie na dokonywanie dowolnych zmian w konstrukcji i przeznaczeniu budynku. Najpierw musisz powiadomić o zamiarze rozbudowy odpowiednie organy.

Nowe przepisy prawa budowlanego wprowadziły ułatwienia dla budujących domy jednorodzinne i zastąpiły pozwolenie na budowę zgłoszeniem z projektem. Jakie zmiany zaszły w kwestiach możliwości rozbudowy starych domów, które inwestorzy chcą ulepszyć lub dodać więcej funkcjonalności?

Sprawdź prawa i obowiązki inwestora budowy.

Zamierzasz przebudować dom jednorodzinny? Nie potrzebujesz do tego pozwolenia na budowę, pod warunkiem że przebudowa nie doprowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku (art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy „Prawo budowlane”).

Czym jest obszar oddziaływania?

To teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego. Określa się go na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Obowiązek ustalenia obszaru oddziaływania spoczywa na projektancie.

Do zgłoszenia przebudowy należy dołączyć następujące dokumenty:

Zgłoszenia przebudowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Właściwy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, tylko jeśli organ nie zdecydował się na takie działanie w tym terminie.

Przebudowa domu – co jeszcze musisz wiedzieć?

Obecnie dopuszcza się rozbudowę domu w zabudowie jednorodzinnej w odległości mniejszej niż 3 m. Ten dystans nie może być jednak mniejszy niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Warunkiem jest zachowanie dotychczasowych wymiarów domu w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy.

Możliwa jest także nadbudowa usytuowanego w taki sposobu budynku, ale o nie więcej niż jedną kondygnację. Nadbudowana ściana znajdująca się w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może mieć jednak otworów okiennych lub drzwiowych (§ 12 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Zgodnie z tym rozporządzeniem rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Ponadto jeżeli przed podjęciem decyzji o przebudowie stwierdzisz występowanie zawilgoceń lub korozji biologicznej, jako inwestor powinieneś wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników dokonać odpowiednich prac zabezpieczających.

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!