Jak zmiany w ustawie Prawo budowlane wpłyną na budowę domu jednorodzinnego

Jak zmiany w ustawie Prawo budowlane wpłyną na budowę domu jednorodzinnego


W dniu 28 czerwca 2015 roku zaczęła obowiązywać większość zmian odnoszących się do budownictwa jednorodzinnego, które zostały wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Jak te zmiany wpłynęły na kwestie związane z budową domu?

Pierwsza, dość ważna zmiana dotyczy wprowadzenia przez ustawodawcę pojęcia tzw. obszaru oddziaływania obiektu. Jest ono definiowane w ustawie jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych (na temat których ustawodawca milczy) wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Jest to o tyle ważne, że dla domów jednorodzinnych, które nie oddziałują w myśl ustawy na działki sąsiednie, nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę – wystarczy jedynie zgłoszenie właściwemu organowi.

Ponieważ pojęcie nie zostało dokładnie wyjaśnione, będzie to zapewne prowadzić do rozmaitych interpretacji przez organy architektoniczne (w osobach inspektorów i kierowników wydziałów) w różnych starostwach, gminach itd.

Wątpliwości związane z obszarem oddziaływania obiektu

Ustawodawca daje możliwość zgłoszenia zamiaru budowy domu jednorodzinnego właścicielom dużych działek budowlanych, na których wznoszone budynki nie będą miały żadnego wpływu na sąsiednie działki budowlane. Tu pojawia się problem, ponieważ można już spotkać interpretacje sądu wskazujące, że do przepisów odrębnych nie zalicza się wyłącznie przepisów techniczno-budowlanych, lecz także przepisy np. dotyczące ochrony przyrody, ustawy o drogach publicznych czy o ochronie przeciwpożarowej budynków. De facto zapewne niewielu projektantów będzie mogło udowodnić (ciężar określenia obszaru oddziaływania spoczywa w myśl ustawy na architekcie), że projektowany przez nich obiekt nie oddziałuje na działki sąsiednie. Można zaryzykować twierdzenie, że wygodniej będzie określić, że jednak tak się dzieje i po prostu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Jakie ważne zmiany w ustawie Prawo budowlane?

Kolejna istotna zmiana to usunięcie z ustawy zapisu o wymaganej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która do tej pory była obligatoryjna. Przyspiesza to możliwość rozpoczęcia budowy o min. 14 dni.

W dalszej treści ustawy, w art. 29 mówiącym o tym, co nie wymaga pozwolenia na budowę, pojawiło się sporo zmian. I tak obok wspomnianych powyżej wolnostojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, gdzie zostały zaprojektowane, pozwolenia nie wymagają (wymienione zostaną tylko obiekty budowlane związane z budownictwem jednorodzinnym):

Zmianie uległy też przepisy w zakresie budowy sieci, które – za wyjątkiem sieci gazowej – mogą być wykonywane jedynie na podstawie zgłoszenia. To samo dotyczy instalacji wewnątrz budynków.

Pozwolenia na budowę nie wymaga obecnie:

Istotne zmiany pojawiły się w zapisach mówiących o zawartości  projektu budowlanego (co nie znalazło jeszcze odzwierciedlenia w rozporządzeniu na ten temat). Tu najistotniejszy jest brak konieczności uzyskiwania oświadczeń jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu to sieci. Wymóg  uzyskiwania oświadczenia o przyłączeniu do dróg lądowych został graniczony jedynie do dróg krajowych i wojewódzkich.

O zmianach w ustawie Prawo budowalne przeczytasz także tutaj.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje