Zmiana warunków zabudowy działki – czy to możliwe?

Zmiana warunków zabudowy działki – czy to możliwe?


Wyobraź sobie sytuację, w której kupujesz działkę i uzyskujesz do niej warunki zabudowy. Po jakimś czasie zmieniasz koncepcję i chcesz postawić większy budynek lub o innej strukturze. Czy da się jeszcze zmienić warunki zabudowy? Dowiedz się, jak należy postępować w takim wypadku i jakich formalności trzeba dopełnić.

Planując budowę domu, musisz wziąć pod uwagę miejscowy plan zagospodarowania terenu. Jeśli gmina, w której znajduje się Twoja działka, nie dysponuje takim dokumentem, do uzyskania pozwolenia na budowę musisz otrzymać jeszcze decyzję o warunkach zabudowy. Zastanawiasz się, czy taki dokument jest nienaruszalny?

Czy można zmienić decyzję o warunkach zabudowy?

Zgodnie z polskim prawem taka decyzja może być zmieniona, i to niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od jej wydania. Dokument musi być oczywiście sporządzony przez organ administracji publicznej, który go wydał, lub przez organ wyższego stopnia.

Zabieg ten może mieć jednak miejsce tylko wtedy, gdy nie ma wobec tego przeciwskazań prawnych. Jak można przeczytać w Kodeksie postępowania administracyjnego,

decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona (…), jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Z zapisu tego wynika również, że dokumenty, które przedstawisz w urzędzie, powinny przedstawiać konkretne argumenty.

Co trzeba zrobić, jeśli chcesz zmienić decyzję o warunkach zabudowy?

Przede wszystkim potrzebny będzie pisemny wniosek wystosowany do urzędu gminy, czyli do organu, który wydał pierwszą decyzję. Szablony mogą znajdować się na stronie urzędu lub w biuletynie informacji publicznej.

We wniosku należy podać wszystkie niezbędne dane wnioskodawcy, pełnomocnika oraz inwestycji. W przedstawianym organom administracyjnym wniosku należy dokładnie opisać zakres planowanych zmian.

Czy mogę podjąć decyzję sam?

Niestety nie możesz działać na własną rękę. Postępowanie może się rozpocząć tylko wtedy, gdy wnioskodawca załączy zgody wszystkich osób, które były stronami w sprawie zakończonej pierwotną decyzją. Nieważne, jakie prawa nabyła każda z tych stron, wymagana jest zgoda wszystkich.

Taki zapis prawny w Twoim wypadku może wydawać się uciążliwy. Zauważ jednak, że gdybyś to Ty był stroną w takiej sytuacji, z pewnością chciałbyś mieć wpływ na wygląd inwestycji.

Podstawa prawna: art. 155 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 póz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje