ZAMÓW KATALOG
71 352 04 40
BEZPŁATNE KONSULTACJE
FACEBOOK
DOŁĄCZ DO NAS
NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ

Projekt domu przygotowany przez architektów naszej Pracowni to wyczerpująca dokumentacja, opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Oferujemy ponad 400 gotowych projektów domów i indywidualnych projektów na specjalne zamówienie. W naszej bazie projektów każdy, nawet najbardziej wymagający inwestor, znajdzie odpowiedni dla siebie projekt domu.

Parafrazując powiedzenie o tym co prawdziwy mężczyzna powinien zrobić w swoim życiu (zbudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna) – nie tylko panowie marzą o wybudowaniu domu – nie bardzo rozumiem sens tego zdania. Bez względu na płeć inwestora, pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy każdej osobie, która zdecydowała, że chce mieć własny dom, jest „od czego właściwie zacząć?”. Najlepiej od początku, czyli od profesjonalnie przygotowanego projektu domu. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo projekty domów w różnych stylach i formach, parterowych, piętrowych, na wąską lub szeroką działkę, reprezentacyjnych czy bardziej skromnych, w zależności od indywidualnych upodobań i budżetu. Jednym słowem: do wyboru i do koloru.

Co znajdę w projekcie domu

W skład zakupionego przez Państwa projektu domu wchodzą cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opisem technicznym. Projekt domu podzielony jest na kilka części:

 1. Architektura – znajdziecie tu Państwo rysunki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, rzut dachu, dwa przekroje budynku oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.
 2. Konstrukcja – część ta zawiera rzuty fundamentów, stropów i nadproży oraz rzut więźby dachowej.
 3. Instalacje wewnętrzne – w tej części dostępny jest projekt instalacji gazowej, instalacji wody ciepłej, zimnej i kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.
 4. Materiały Pomocnicze – w ramach zamówionego przez Państwa projektu domu, otrzymają Państwo także egzemplarz Materiałów Pomocniczych, w którym znajdują się rysunki wykonawcze elementów żelbetowych, zestawienie stali zbrojeniowej i elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, tabela elementów z kosztorysu stanu surowego zamkniętego (obejmującą robociznę, materiały i sprzęt), schemat instalacji solarnej, schemat wentylacji mechanicznej i wiele innych dodatków.

Jakość i pewność

Zamawiając projekt domu w Pracowni Projektowej Dobre Domy, mają Państwo gwarancję, że nasze projekty domów posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia i zaświadczenia, m.in. potwierdzające przynależność do Izby Architektów wszystkich projektantów, a także ich uprawnienia do projektowania . Dobre Domy polecają

Jako doświadczona Pracownia architektoniczna współpracujemy z różnymi przedsiębiorstwami z branży budowlanej i wykończeniowej. Dlatego też możemy śmiało polecać inwestorom sprawdzone firmy. Dzięki załączonym do teczki z dokumentacją projektową kartom produktowym i insertom reklamowym, zapoznają się Państwo z ofertami różnych wykonawców i producentów, które mogą okazać się przydatne na różnych etapach budowy domu.

Dodatkowe materiały

Jeśli zależy Państwu na zapewnieniu sobie przed rozpoczęciem budowy domu także innych dodatkowych materiałów, w naszej Pracowni architektonicznej mają Państwo taką możliwość. Oprócz projektu domu, mogą Państwo zamówić za dodatkową opłatą:

 • kosztorysy stanu surowego,
 • kosztorysy stanu wykończonego,
 • tablicę informacyjną,
 • dzienniki budowy.
 1. Kosztorys stanu surowego – obejmuje koszty związane z budową domu od postawienia fundamentów do etapu stanu surowego zamkniętego. Kosztorys domu w stanie surowym zamkniętym obejmuje koszty:
  • robót ziemnych i fundamentowych,
  • konstrukcji parteru,
  • stropu nad parterem oraz elementów żelbetowych,
  • konstrukcji poddasza,
  • elementów żelbetowych poddasza,
  • wykonania dachu,
  • wykonania stolarki okiennej i drzwiowej na zewnątrz.
 2. Kosztorys stanu wykończeniowego – to kosztorys rozszerzony, który przedstawia rzeczywisty koszt budowy domu, uwzględniający wydatki związane z zakupem materiałów, wynajęciem specjalistycznego sprzętu i firmy wykonawczej oraz robót wykończeniowych. Kosztorys etapu wykończeniowego budowy zawiera koszty:
  • robót ziemnych i fundamentowych,
  • warstw konstrukcyjnych posadzki i parteru, 
  • konstrukcji parteru,
  • elementów żelbetowych,
  • konstrukcji i pokrycia dachu, 
  • stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
  • wykończenia ścian i sufitów parteru wraz z dociepleniem stropu,
  • podłogi i posadzki parteru,
  • elewacji i robót zewnętrznych.

  Uwaga: Projekty domów z kosztorysami oferowane przez naszą Pracownię nie uwzględniają kosztów wykonania instalacji wewnętrznych. Przy analizowaniu kosztów związanych z montażem instalacji wewnętrznych należy przyjąć, iż stanowią one średnio około 15-20% łącznej wartości wszystkich robót budowlanych. Podane w kosztorysach ceny nie zawierają podatku VAT i należy je dostosować do średnich cen obowiązujących w rejonie realizacji danej inwestycji. Decydując się na projekt domu z kosztorysem stanu surowego lub zamkniętego, otrzymujecie Państwo gratis kosztorys, prezentujący wycenę budowy domu tzw. metodą gospodarczą, która zakłada wykonanie części prac budowlanych we własnym zakresie, w tym konieczność samodzielnego kupowania materiałów budowlanych i dostarczania ich na plac budowy.

 3. Tablica informacyjna – wymagana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku i należy do elementów stałego wyposażenia każdego placu budowy. Na tablicy muszą znaleźć się podstawowe parametry, określające rodzaj i zakres prowadzonej inwestycji, adres właściwego organu nadzoru budowlanego, oraz dane kontaktowe inwestora, kierownika budowy i ekipy wykonawczej. Oferujemy Państwu tablice informacyjne, które spełniają wszystkie wymogi prawne. Można je zamówić przy okazji kupna wybranego projektu domu na naszej stronie internetowej.
 4. Dziennik budowy – to obowiązkowy dokument urzędowy, który dokumentuje przebieg robót budowlanych. Dziennik zawiera wpisy informujące o przebiegu prac na placu budowy. Wpisy te może dokonywać wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Na naszej stronie internetowej zamówią Państwo dziennik budowy w atrakcyjnej szacie graficznej.

Decydując się na zakup projektu domu, dziennika budowy i tablicy informacyjnej, skompletują Państwo pełną dokumentację projektową inwestycji. Zapraszamy do składania zamówień za pośrednictwem naszej strony internetowej lub telefonicznie pod numerem 71 352 04 40.

Gdy już wybiorą Państwo jeden z 400 gotowych projektów domów w naszej Pracowni, następnym krokiem jaki Państwa czeka jest adaptacja projektu. Adaptacją nazywamy inaczej dostosowanie gotowego projektu do wybranej przez inwestora działki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i preferencji. Adaptacja konieczna jest, aby uzyskali Państwo pozwolenie na budowę i mogli rozpocząć budowę wymarzonego domu.

Adaptacja polega na dostosowaniu gotowego projektu domu do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych oraz do miejscowego planu zabudowy (lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu) z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa budowlanego. Do przeprowadzenia adaptacji niezbędne jest zatrudnienie projektanta adaptującego, którego zadaniem jest między innymi określenie ukształtowania terenu, usytuowania budynku względem stron świata, nośności gruntu, głębokości przymarzania itd. Do obowiązków projektanta adaptującego należy także dostosowanie projektu do obowiązujących lokalnych przepisów. W oparciu o przeprowadzone działania, projektant nanosi na projekt domu poprawki, które umożliwiają rozpoczęcie budowy.

Kto może przeprowadzić zmiany

Do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i adaptacji gotowego projektu domu uprawniony jest tylko i wyłącznie projektant, należący do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej lub Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Projektant decydując się na przeprowadzenie adaptacji, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompletność i poprawność dokumentacji projektowej, w tym za jej zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia (także wtedy, gdy dokonuje minimalne zmiany w projekcie). Ponadto projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowiązki projektanta

Do obowiązków projektanta adaptującego projekt należy w szczególności:

 • wykonanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
 • naniesienie trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu, projektowanego zakresu zmian, w zakresie rysunkowym i tekstowym,
 • przeprowadzenie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji,
 • sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych,
 • przystosowania instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostarczycielami mediów umów i projektów,
 • podpisania projektu jako autor adaptacji, z podaniem numeru i rodzaju niezbędnych posiadanych uprawnień.

Wybierając projektanta pamiętajcie Państwo, że odtąd będzie on ponosił odpowiedzialność za projekt. Najlepiej jeśli znajdą Państwo specjalistę działającego w pobliżu Państwa działki. Taka osoba będzie dobrze orientowała się w lokalnych przepisach i szybko przyjedzie na miejsce budowy.

Koszt adaptacji

Adaptacja gotowego projektu domu to koszt zaczynający się od 2500-2700 zł. Koszt części obowiązkowej uzależniony jest więc przede wszystkim od liczby i rodzaju zmian, które projektant musi nanieść na projekt. Natomiast koszt części nieobowiązkowej związany jest z poprawkami, które wprowadzane są na życzenie inwestora. Do najmniej kosztownych należą zmiany układu funkcjonalnego, takie jak np. likwidacja lub postawienie ścianek działowych czy zmiana koloru elewacji. Droższe są poprawki, które wymagają ingerencji w konstrukcję budynku, takie jak zmiana położenia ścian nośnych, budowa schodów, adaptacja poddasza do celów mieszkalnych czy utworzenie piwnicy.

Zapraszamy do współpracy

. Jeśli znalazłeś już projekt dla siebie, znajdź projektanta, który dokona jego adaptacji. Zachęcamy też do współpracy z naszymi architektami. Napisz do nas lub zadzwoń i zapytaj o koszty zmian w określonym projekcie.

Adaptacje w Pracowni Architektonicznej Dobre Domy

Cały czas rozbudowujemy sieć naszych przedstawicieli, którzy świadczyć będą naszym klientom usługi adaptacyjne projektów na terenie całego kraju. Tymczasem zapraszamy do współpracy inwestorów z terenu powiatu wrocławskiego.

Decydując się na zakup gotowego projektu domu, zdarza się, że jako inwestorzy chcą Państwo dokonać kilku zmian. W naszej Pracowni Architektonicznej wychodzimy naprzeciw potrzebom inwestorów i umożliwiamy kupującym dokonanie pewnych modyfikacji w układzie funkcjonalnym przyszłego domu.

Zmiany w projekcie muszą być dobrze przemyślane. Czasem chodzić może tylko o wyburzenie jednej ściany działowej czy przesunięcie kilku okien, innym razem o zmianę kąta nachylenia dachu. Jednak bez względu na to, czy planują Państwo dużą czy małą ingerencję w gotowy projekt, warto wiedzieć, które zmiany możliwe są do przeprowadzenia w wybranym do realizacji projekcie domu bez dodatkowej zgody jego autora.

Jakie modyfikacje można samodzielnie przeprowadzić bez konsultacji z autorem dokumentacji projektowej? Są to zmiany, które inwestor wprowadza przy współpracy z projektantem adaptującym gotowy projekt domu i takie, które nie naruszają konstrukcji budynku. Dla Państwa wygody poniżej przedstawiamy zmiany, które można dokonać w projekcie domu, bez konieczności uzyskania zgody naszej Pracowni Architektonicznej.

Inwestor może:

 1. Zmienić wymiary fundamentów wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowych.
 2. Wprowadzić całkowite lub częściowe podpiwniczenie budynku (pod warunkiem, że poziom parteru nie zostanie wyniesiony w stosunku do poziomu terenu).
 3. Zaprojektować użycie innych materiałów na konstrukcję budynku (ściany stropy) przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów oraz pod warunkiem zachowania walorów użytkowych budynku.
 4. Zmienić rodzaj stropów – przy zachowaniu układu konstrukcji i wymaganych przepisami i normami parametrów.
 5. Zmienić materiały ścian zewnętrznych i wykończeniowych (tynki, posadzki, dachówki, izolacje cieplną i przeciwwilgociową) pod warunkiem utrzymania wymaganych parametrów (takich jak wytrzymałość czy ciepłochłonność).
 6. Zmienić program użytkowy wewnątrz budynku – np. przesunąć lub zlikwidować ściany działowe i zmienić lokalizację, liczbę i kształt okien oraz drzwi, przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów.
 7. Zmienić kąt nachylenia dachu do 10% lub 5 stopni, pod warunkiem dostosowania konstrukcyjnego i zachowania formy architektonicznych.
 8. Zmienić przekrój elementów konstrukcji dachowej wynikający z dostosowania do materiałów pokrycia lub z dostosowania budynku do innych stref śniegowych i wiatrowych niż podano w projekcie.
 9. Zmienić kolorystykę elewacji, detali dekoracyjnych, kształtu podjazdów i tarasów.
 10. Zmienić instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i centralnego ogrzewania – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego.
 11. Zrealizować projekt wg. lustrzanego odbicia.

Na zmiany spoza tego zakresu wystawiamy nieodpłatnie pisemną, indywidualną zgodę.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, który będzie realizował Twoją wizję od początku do końca, zamów u nas indywidualny projekt domu.

Zamów projekt domu: tutaj

Zadzwoń do nas!

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem 71 352 04 44.

Spotkaj się z naszymi architektami!

Zapraszamy inwestorów na bezpłatne, indywidualne konsultacje w naszym biurze, organizowane w dni robocze, w godzinach 16-18.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 71 352 04 40) lub mailowym (info@dobredomy.pl).

Ponad czterysta gotowych projektów domów może przyprawić o zawrót głowy. Jednak bez względu na to, który projekt Państwo wybierzecie, możecie być pewni, że dzięki naszym projektom za każdym razem zbudujecie wymarzony dom.

Podejmując decyzję o budowie pierwszego lub kolejnego domu, inwestorzy często zadają sobie pytanie: jak budować? Można wybierać pomiędzy dwoma rozwiązaniami: samodzielnie (tzw. systemem gospodarczym) lub zatrudnić ekipę budowlaną.

Co wybrać?

Każda z opcji ma swoje zalety i wady. Budowa domu systemem gospodarczym pozwala ograniczyć koszty inwestycji i dostosować tempo do własnych możliwości finansowych, jednak wymaga od inwestorów poświęcenia prywatnego czasu i nierzadko też posiadania wiedzy technicznej i zdolności logistycznych. W porównaniu do zlecenia firmie zewnętrznej, samodzielna budowa potrwa dłużej. Zatrudnienie firmy wykonawczej zwalnia Państwa z uciążliwości związanych z budową domu, pozwalając ograniczyć do minimum zaangażowanie w organizację oraz przebieg budowy. Jednak metoda ta jest droższa i wymaga finansowania na bieżąco. Decydując się na drugie rozwiązanie, warto korzystać z usług sprawdzonej ekipy budowlanej z dobrymi referencjami, najlepiej od rodziny lub znajomych.

Obecnie w Polsce przeważająca większość budów domów jednorodzinnych należy do grupy „małych” inwestycji, które realizowane są „systemem gospodarczym”. Decydującym czynnikiem jest tu koszt budowy – i choć trudno jednoznacznie określić jaka jest skala oszczędności, oczywiste jest, że to właśnie możliwość zminimalizowania kosztów decyduje o wyborze tej metody. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom inwestorów, przygotowaliśmy oprócz tradycyjnej wyceny kosztorysowej (uwzględniającej realizację przez firmę wykonawczą i ceny średnie) również kosztorysy z założeniem realizacji tzw. systemem gospodarczym.

Zapraszamy do zamawiania kosztorysów przygotowanych przez ekspertów naszej Pracowni:

kosztorys stanu surowego

kosztorys ślepy stanu surowego

kosztorys stanu wykończonego

kosztorys ślepy stanu wykończonego

Uwaga!

 1. Kosztorys inwestorski ma charakter poglądowy i określa szacunkowy koszt jaki poniesie inwestor.
 2. Wszystkie kosztorysy zostały sporządzony w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz uśrednione ceny materiałów, robocizny i sprzętu.
 3. Zestawione koszty robót nie stanowią ceny, a jedynie szacunkową wartość, która powinna zostać zweryfikowana przez inwestora oraz wykonawcę robót.
 4. Zestawienia ilościowe materiałów nie mogą stanowić podstawy do zamówienia materiałów budowlanych. Ilości oraz rodzaj materiałów, jakie należy zakupić, mogą być określone dopiero po konsultacji z wykonawcą oraz po uprzednim dostosowaniu projektu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Inwestora.

Inwestorzy, którzy zakupili w naszej Pracowni jeden z ponad czterystu gotowych projektów, mogą uzupełnić dokumentację projektową o kosztorysy, które pozwolą na dokładne zaplanowanie kosztów inwestycji.

Kosztorys jest przydatnym narzędziem, które pozwoli Państwu ocenić możliwości finansowe i opłacalność realizacji inwestycji zgodnie z wybranym gotowym projektem domu. Kosztorys przyda się także podczas procesu ubiegania się o dodatkowe finansowanie inwestycji w banku i kontroli rozliczeń finansowych między Państwem a wybranym wykonawcą.

Kosztorys stanu surowego

W ramach dodatkowego zamówienia, które można złożyć na naszej stronie dostępny jest m.in. kosztorys stanu surowego.

Kosztorys stanu surowego prezentuje koszty związane z budową domu do etapu, w którym osadzona jest stolarka zewnętrzna, czyli od momentu postawienia fundamentów do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego. Etap budowy domy do stanu surowego obejmuje w szczególności:

 • roboty ziemne i fundamentowe,
 • konstrukcje parteru,
 • strop nad parterem oraz elementy żelbetowe,
 • konstrukcje poddasza,
 • elementy żelbetowe poddasza,
 • wykonanie dachu,
 • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej na zewnątrz.

Projekty domów z kosztorysami oferowane przez naszą Pracownię nie uwzględniają kosztów wykonania instalacji wewnętrznych. Przy analizowaniu kosztów związanych z montażem instalacji wewnętrznych należy przyjąć, iż stanowią one średnio ok. 15-20 % łącznej wartości wszystkich robót budowlanych. Podane w kosztorysach ceny nie zawierają podatku VAT i należy je dostosować do średnich cen obowiązujących w rejonie realizacji danej inwestycji.

Decydując się na projekt domu z kosztorysem stanu surowego zamkniętego, otrzymujecie Państwo gratis kosztorys, prezentujący wycenę budowy domu tzw. metodą gospodarczą, która zakłada wykonanie części prac budowlanych we własnym zakresie, w tym konieczność samodzielnego kupowania materiałów budowlanych i dostarczania ich na plac budów.

Nasza Pracownia oprócz szerokiej oferty ponad 400 gotowych projektów domów i indywidualnych projektów na specjalne zamówienie, umożliwia inwestorom skompletowanie pełnej dokumentacji, w skład której oprócz kosztorysu stanu surowego wchodzi także kosztorys stanu wykończeniowego.

Kosztorys jest przydatnym narzędziem, które pozwoli Państwu ocenić możliwości finansowe i opłacalność realizacji inwestycji zgodnie z wybranym gotowym projektem domu. Kosztorys przyda się także podczas procesu ubiegania się o dodatkowe finansowanie inwestycji w banku i kontroli rozliczeń finansowych między Państwem a wybranym wykonawcą.

Kosztorys stanu wykończeniowego

W ramach dodatkowego zamówienia, które można złożyć na naszej stronie mogą zamówić Państwo m.in. kosztorys stanu wykończeniowego (inaczej kosztorys rozszerzony), który przedstawia rzeczywisty koszt budowy domu, uwzględniający wydatki związane z zakupem materiałów, wynajęciem specjalistycznego sprzętu i firmy wykonawczej oraz robót wykończeniowych. Kosztorys etapu wykończeniowego budowy zawiera koszty:

 • robót ziemnych i fundamentowych,
 • warstw konstrukcyjnych posadzki i parteru, 
 • konstrukcji parteru,
 • elementów żelbetowych,
 • konstrukcji i pokrycia dachu,
 • stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wykończenia ścian i sufitów parteru wraz z dociepleniem stropu,
 • podłogi i posadzki parteru,
 • elewacji i robót zewnętrznych.

Projekty domów z kosztorysami oferowane przez naszą Pracownię nie uwzględniają kosztów wykonania instalacji wewnętrznych. Przy analizowaniu kosztów związanych z montażem instalacji wewnętrznych należy przyjąć, iż stanowią one średnio ok. 15-20 % łącznej wartości wszystkich robót budowlanych. Podane w kosztorysach ceny nie zawierają podatku VAT i należy je dostosować do średnich cen obowiązujących w rejonie realizacji danej inwestycji.

Decydując się na projekt domu z kosztorysem stanu surowego lub wykończeniowego, otrzymujecie Państwo gratis kosztorys, prezentujący wycenę budowy domu tzw. metodą gospodarczą, która zakłada wykonanie części prac budowlanych we własnym zakresie, w tym konieczność samodzielnego kupowania materiałów budowlanych i dostarczania ich na plac budów.

Dom tani w budowie to rozwiązanie dopasowane do potrzeb inwestorów, którzy mimo ograniczonego budżetu, chcą zbudować funkcjonalny i ładny dom.

Niewielkie środki przeznaczone na budowę domu nie muszą wcale oznaczać, że jako inwestorzy są Państwo skazani na wybudowanie nieatrakcyjnego domu. Wszystko zależy od tego jaki wybiorą Państwo projekt. To właśnie dobry projekt domu pozwala na minimalizację kosztów budowy i wybór optymalnego rozwiązania.

Co wpływa na koszt budowy?

Koszty budowy domu uzależnione są od kilku czynników. Jednym z podstawowych jest działka, na której stanąć ma dom. Jako inwestorzy muszą mieć Państwo świadomość, że decydując się na zakup działki z przewagą ziemi grząskiej lub gliniastej, koszty postawienia fundamentów ze względu  na „trudny” grunt mogą znacząco wzrosnąć. Dobrze również na wstępie przemyśleć jak duży dom będzie odpowiedni dla Państwa rodziny. Ponadto wpływ na koszty budowy ma bryła domu i jego powierzchnia użytkowa. Inne ważne czynniki generujące koszty to m.in. konstrukcja dachu, obecność podpiwniczenia czy rodzaj zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych.

Jak ograniczyć koszty

Wybór projektu domu taniego w budowie pozwala na oszczędności, ponieważ taki projekt wyróżnia chociażby brak piwnicy, której budowa pochłania nie tylko koszty materiałów i robocizny, ale również koszty związane z zabezpieczeniem przed wilgocią i utratą ciepła. Dom tani w budowie zamiast piwnicy, może mieć przydomową komórkę, której wybudowanie jest dużo tańsze i prostsze niż piwnicy. Przy ustalaniu kosztów budowy, warto rozważyć także  zastosowanie instalacji i materiałów energooszczędnych, które owszem są droższe niż tradycyjne rozwiązania, jednak inwestycja w nie zwraca się w przyszłości i pozwala po paru latach w odczuwalny sposób zmniejszyć bieżące koszty eksploatacyjne domu.

Gotowe projekty

W naszej Pracowni mają Państwo do wyboru ponad 400 gotowych projektów domów, z których jedna czwarta to projekty domów tanich w budowie, które łączy prosta bryła, funkcjonalny układ i ograniczona liczba zbędnych detali. W kategorii gotowych projektów domów tanich w budowie, inwestorzy znajdą w szczególności domy parterowe z poddaszem użytkowym, z prostym dachem, który pozwala uniknąć kosztownych rozwiązań konstrukcyjnych oraz bez garażu i generującej dodatkowy koszt piwnicy, ale z przestronnymi pomieszczeniami gospodarczymi i kotłownią.

Zalety

Inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup projektu domu taniego w budowie mają gwarancję, że w jego efekcie zbudują funkcjonalny dom o atrakcyjnej i prostej formie. Taki dom będzie ponadto tani w eksploatacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Niewielka powierzchnia zabudowy, która wyróżnia projekty tanich domów, pozwala na zlokalizowanie ich nawet na bardzo małych działkach i sprawia, że Państwa inwestycja będzie prezentowała się doskonale na tle innych domów. Różnorodność dostępnych projektów w naszej Pracowni zaspokoi potrzeby wszystkich inwestorów szukających oryginalnych i optymalnych rozwiązań.

Zapraszamy do naszej galerii domów tanich w budowie:

http://www.dobredomy.pl/projekty/domy-tanie-w-budowie

Twoja przeglądarka nie spełnia minimalnych wymagań naszego nowego serwisu!

Uaktualnij przęglądarkę aby wyświetlić naszą stronę poprawnie. Aktualizacja

×