Czy potrzebujesz więcej czasu?

 TAK / NIE
ZAMÓW KATALOG
71 352 04 40
BEZPŁATNE KONSULTACJE
FACEBOOK
DOŁĄCZ DO NAS
POMOC FACHOWCA
Sprawdź
NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ

Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa warunki i zasady zamawiania gotowych projektów architektonicznych i innych towarów oferowanych przez "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, NIP: 897–16–87-819, REGON: 932949702, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział IV Sądu Rejonowego we Wrocławiu Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496199.

1.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia można składać: telefonicznie, pocztą, faxem lub w formie elektronicznej, korzystając z formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej www.dobredomy.pl lub wysyłając e–mail na adres: biuro@dobredomy.pl
 • Zamówienie może złożyć osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna.
 • Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska lub firmy osoby prawnej wraz z podaniem numeru NIP, pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka, oraz kontaktowego numeru telefonu, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego – także adresu e–mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT, którą poprzedza przesłana z dokumentacją projektową faktura proforma. Po zaksięgowaniu należności za projekt jest wystawiana właściwa faktura VAT, odsyłana niezwłocznie nabywcy.
 • Zamówienia składane drogą elektroniczną są potwierdzane do 24 godzin od chwili ich otrzymania w dni robocze na podany przez zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie, a następnie przyjęte do realizacji. Realizowane będą jedynie zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia.
 • Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta są rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po tych dniach.
 • Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny lub znajduje się w fazie koncepcyjnej, zamawiający zostanie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli zamawiający go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
 • Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego, określony w zamówieniu.
 • Zamówienia są realizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa we Wrocławiu. W celu osobistego dokonania zakupu projektu zamówienie należy złożyć co najmniej na 1 dzień przed odbiorem dokumentacji.
 • Zamawiając projekt, należy podać dokładną nazwę projektu oraz jego wersję (podstawowa lub odbicie lustrzane). Wszystkie gotowe projekty domów prezentowane na stronach internetowych www.dobredomy.pl są dostępne w wersji lustrzanego odbicia.
 • Należność za zamówiony projekt Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
- przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem),
- przelewem (przedpłatą na konto bankowe). W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na wskazane konto,
- gotówką w siedzibie"Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa – osobisty odbiór projektu.
 • Przesyłki zawierające projekt domu dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej (tylko w przypadku przedpłaty na konto) lub firmy kurierskiej GLS (płatność za pobraniem lub przedpłata na konto). W przypadku przesyłek w granicach kraju koszty dostawy ponosi  "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa. W przypadku wysyłki projektu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i ponoszony jest przez Zamawiającego. 
 • W przypadku zamówień na pozostałe towary, koszty wysyłki ponosi zamawiający. Ceny przesyłek na terenie kraju prezentowane są przy każdym produkcie na stronie www.dobredomy.pl. Koszty wysyłki poza granice kraju ustalane są indywidualnie.
 • Zamówione projekty "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa wysyła w ciągu od 3 do 5 dni roboczych, licząc:
- w przypadku przesyłki pobraniowej od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia,
- w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa 
 • Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu złożenia zamówienia składa się m.in. okres realizacji zamówienia przez "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  i czas dostarczenia przesyłki. Po nadaniu przesyłki właściwemu przewoźnikowi czas dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników, czyli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS.
 • "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez firmę przewozową.
 • W przypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej.
 • Odbierając przesyłkę zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie ma uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.
 • Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawsze zawiera cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz jeden egzemplarz materiałów pomocniczych.
 • Na życzenie zamawiającego, "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa wydaje bezpłatną, pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Spis planowanych zmian można podać w chwili składania zamówienia lub w dowolnym okresie po otrzymaniu dokumentacji projektowej.


2.WARUNKI ZWROTU PROJEKTU

 • Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionej dokumentacji projektowej bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
 • Odsyłany projekt nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Okoliczności zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.
 • Do odsyłanej dokumentacji należy dołączyć kserokopię faktury VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od zakupu (pobierz) opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu, a także podanym numerem konta, na które ma być zwrócona kwota za projekt.
 • Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na własny koszt na adres "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  – przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nabywcy.
 • Po otrzymaniu zwrotu projektu"Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  niezwłocznie prześle nabywcy fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres pracowni jej podpisaną kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.

3. WARUNKI WYMIANY PROJEKTU

 • Zamawiający ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inną z oferty "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa dawniej Pracownia Projektowa Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o, w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zakupu projektu. Zasady wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa 
 • Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
 • Koszty przesyłki towaru wymienianego i tego, na który zostaje wymieniany, ponosi Zamawiający. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.
 • "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności przedmiotu z umową wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Warunkiem dokonania wymiany dokumentacji projektowej na inną jest zwrot podpisanej przez Klienta faktury korekty.
 • "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa nie odpowiada za niezgodność przedmiotu z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.


4. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej stronie i podstronach, układu graficznego strony, projektów, fotografii, rysunków należą do "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  we Wrocławiu. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, zwłaszcza zamieszczone fotografie, projekty, rysunki podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  we Wrocławiu. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Pracownia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Pracowni. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Informacje podawane przez Zamawiającego nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Pracownia ma prawo do udostępnienia danych osobowych Zamawiającego osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie oraz możliwości wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 • Dokumentacja techniczna projektu gotowego może w nieznacznym stopniu różnić się od koncepcji prezentowanej na stronie internetowej, a także od technicznych rysunków poglądowych udostępnianych drogą elektroniczną.
 • Złożenie zamówienia na projekt jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 • "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony, poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby pracowni.
zwłaszcza
Twoja przeglądarka nie spełnia minimalnych wymagań naszego nowego serwisu!

Uaktualnij przęglądarkę aby wyświetlić naszą stronę poprawnie. Aktualizacja

×