ZAMÓW KATALOG
71 352 04 40
BEZPŁATNE KONSULTACJE
FACEBOOK
DOŁĄCZ DO NAS
POMOC FACHOWCA
Sprawdź
NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ

Praca

Pracownia projektowa "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. Sp.komandytowa,
zatrudni osobę do pracy na stanowisku: Asystent Architekta

Wymagana znajomość programu ARCHICAD.

Obowiązki: opracowywanie dokumentacji technicznej, obsługa Klienta.

Praca w ramach umowy o pracę.


Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: praca@dobredomy.pl

Jednocześnie prosimy, by nadsyłane CV opatrzone byłby stosownym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Asystent architekta przez "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
lub /oraz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
DANE OSOBOWE-KLAUZULA INFORMACYJNA:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4
2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO i nie będą przekazywane innym podmiotom
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji (przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące) a w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji - do czasu, aż zostanie ona odwołana.
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym uwzględniania przesłanej oferty w procesie rekrutacyjnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie oferty z procesu rekrutacji.
Twoja przeglądarka nie spełnia minimalnych wymagań naszego nowego serwisu!

Uaktualnij przęglądarkę aby wyświetlić naszą stronę poprawnie. Aktualizacja

×