ZAMÓW KATALOG
E-BOOK
71 352 04 40
BEZPŁATNE KONSULTACJE
FACEBOOK
DOŁĄCZ DO NAS
POMOC FACHOWCA
Sprawdź
NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ

Praca

Pracownia projektowa "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Sp.komandytowa, 

zatrudni osobę do pracy w Dziale Obsługi Klienta


Wymagana znajomość MS Word, MS Excel, programy pocztowe, programy do obsługi Live Chat, komunikatywność, skrupulatność.
Mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi Klienta oraz wykształcenie kierunkowe: architektura, budownictwo.

Obowiązki: obsługa Klienta w ramach spotkań bezpośrednich, za pośrednictwem połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej, Live Chat oraz Forum.

Praca w ramach umowy o pracę.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail:  praca@dobredomy.pl


Jednocześnie prosimy, by nadsyłane CV  opatrzone byłby stosownym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, wg poniższego wzoru: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do Działu Obsługi Klienta przez "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

lub /oraz 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DANE OSOBOWE-KLAUZULA INFORMACYJNA:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4

2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO i nie będą przekazywane innym podmiotom

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji (przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące) a w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji - do czasu, aż zostanie ona odwołana.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym uwzględniania przesłanej oferty w procesie rekrutacyjnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie oferty z procesu rekrutacji.

Twoja przeglądarka nie spełnia minimalnych wymagań naszego nowego serwisu!

Uaktualnij przęglądarkę aby wyświetlić naszą stronę poprawnie. Aktualizacja

×