Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Najczęściej zadawane pytania


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakupu domu katalogowego.
Chcemy w ten sposób przybliżyć i wyjaśnić niektóre z pojęć, z którymi przyjdzie się zetknąć przyszłemu Inwestorowi.

Co należy wiedzieć przed zakupem projektu?
Wybór projektu domu jest jedną z ważniejszych decyzji przyszłego Inwestora. Przy wyborze odpowiedniego domu należy brać pod uwagę kilka rzeczy:

Jak ustalić minimalne wymiary działki dla danego projektu?
Minimalne wymiary działki muszą być zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione są:

W naszych opracowaniach bierzemy pod uwagę wyłącznie wymiary budynku, bez wymiarów zewnętrznych tarasów. Wielkość tarasów można dostosować do wymiarów działki, w związku z czym tarasy nie będą Państwa ograniczać w wyborze projektu.

Mając na uwadze, że wymiary oraz kształty zakupionych przez Państwa działek są różne i nie zawsze pozwalają na realizację domu o "standardowych wymiarach" stworzyliśmy również grupę projektów dedykowanych pod działki wąskie. Można sie z nimi zapoznać w specjalnej kategorii prezentowanej na naszej stronie internetowej "Projekty domów na wąską działkę".

projekty domów wymiary działki


Jak usytuować dom na działce?
Najkorzystniejsze usytuowanie domu na działce jest wtedy, gdy część dzienna z salonem, jadalnią i tarasem zorientowane są na zachód, południe lub południowy zachód. Wówczas część domu, w której przebywa się najczęściej w ciągu dnia jest najlepiej i najdłużej oświetlona światłem dziennym. Kuchnia i łazienki mogą mieć oświetlenie północne lub północno wschodnie. Okna sypialni mogą być zlokalizowane w elewacjach wschodnich, zachodnich i południowych. Stronę północną najlepiej pozostawić na pomieszczenia garażu, spiżarni i pomieszczenia gospodarcze.

W przypadku działek z wjazdem od pólnocy dla większości proejktów spełnienie powyższego warunku jest dość proste. Problem pojawia się w momencie, gdy nasza działka ma wjazd od strony południowej - ciężko bowiem jest znaleźć projekty ze strefą dzienną usytuowaną na elewacji wejściowej. Dlatego spośród naszej bogatej oferty projektów domów wyselekcjonowaliśmy te, które idealnie nadają się na działkę z wjazdem od południa i stworzyliśmy specjalną kategorię "Projekty domów z wejściem od południa".

Jak można zamówić projekt?
Zamówienia dokumentacji projektowej można dokonać:


Przy zamówieniu należy podać:

 1. Nazwę projektu
 2. Wersję projektu - podstawowa czy lustrzane odbicie.
 3. Spis planowanych zmian w projekcie (potrzebny do wystawienia odpowiedniej zgody na zmiany przez naszą pracownię).
 4. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy).
 5. Dane do faktury (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, NIP).
 6. Adres wysyłki (jeżeli różni się od danych podanych do faktury).
 7. Telefon kontaktowy.


W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w ciągu 24 godzin (telefonicznie lub mailowo). Realizowane będą tylko zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia.


Jakie są sposoby płatności?
Mają Państwo do wyboru dwie formy płatności:

Realizacja zamówienia
Zamówienia są realizowane w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie w przypadku płatności przelewem.

Co zawiera projekt?
Kupując gotowy projekt katalogowy otrzymują Państwo 4 egzemplarze dokumentacji technicznej oraz 1 egzemplarz materiałów pomocniczych.

Dokumentacja techniczna:
W skład dokumentacji wchodzą projekty: architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych i opis techniczny.

Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje wewnętrzne:

Każdy z 4 egzemplarzy projektu, który otrzymują Państwo w komplecie, zabezpieczony jest przed powielaniem czerwoną pieczątką. Świadczy ona o oryginalności rysunków. Pieczątka znajduje się na stronie tytułowej oraz na wszystkich rysunkach technicznych.

Materiały pomocnicze:
Są to materiały dodawane w jednym egzemplarzu do każdego projektu, w celu ułatwienia prowadzenia inwestycji. Materiałów tych nie należy składać w urzędzie – są one przeznaczone tylko dla inwestora i wykonawcy. Zawierają one:

W związku ze stałym poszerzaniem naszej oferty, zakres materiałów pomocniczych może ulec zmianie.

Do każdego projektu można dokupić dodatkowo:

Kosztorys podstawowy:
dotyczy zakresu robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego (obejmuje roboty fundamentowe, murowe, wykonanie stropów i więźby dachowej, wylewki betonowe pod posadzki, pokrycie dachu, ścianki działowe oraz schody wewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne).

Kosztorys rozszerzony:
kosztorys projektu w zakresie robót budowlanych do stanu „pod klucz” obejmuje koszt wybudowania domu (materiały i robocizna) w stanie wykończonym.

 projekt domu kosztorys

Co zawierają kosztorysy sporządzane do naszych projektów?
Kosztorysy załączane do naszych projektów są kosztorysami szczegółowymi, uwzględniającymi wszystkie elementy potrzebne do realizacji obiektu. Robocizna i materiały wyliczone zostały zgodnie z obowiązującymi normami i cennikami uwzględniając ceny uśrednione - ogólnopolskie.

Kosztorysy sporządzone zostały przez współpracującą z naszą pracownią profesjonalną firmę kosztorysową.
W każdym projekcie założony został konkretny rodzaj materiałów dla wykonania danego domu i dla takiego zestawienia sporządzany jest kosztorys.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają wyceny wykonania instalacji wewnętrznych. Związane jest to z tym, że inwestorzy stosują różne instalacje chociażby ogrzewania i ceny poszczególnych elementów instalacji np. pieca, rur są bardzo różne. Ponadto nie w każdym domu zakładane są instalacje gazowe, kanalizacja itp. w związku z tym uwzględnienie cen instalacji mogłoby w znaczny sposób zakłamać wartość kosztorysową domu. Orientacyjny koszt wykonania instalacji to około 15-25% kosztorysowej wyceny budowy domu (roboty budowlane). Aktualizacja kosztorysów wykonywana jest raz w roku – na podstawie uaktualnianych cenników.

Czym różni się projekt gotowy od projektu indywidualnego?
Projekt gotowy jest to projekt architektoniczno-budowlany przeznaczony do wielokrotnego zastosowania.

Ponieważ zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany, po jego zakupie inwestor powinien skontaktować się z projektantem adaptującym (patrz następne pytanie). Przez adaptację rozumie się dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Ponadto przed złożeniem projektu gotowego do urzędu należy uzupełnić go o Projekt Zagospodarowania Terenu oraz załączniki formalno-prawne.

Projekt indywidualny to projekt robiony na wyraźne życzenie Inwestora. W trakcie jego tworzenia zostaje on dostosowany do potrzeb Zleceniodawcy, do jego gustu i oczekiwań. Projekt taki uwzględnia wszystkie warunki techniczne i lokalizacyjne związane z konkretną działką, na której Inwestor będzie budował dom.

Decydując się na projekt indywidualny należy mieć na uwadze, że koszt jego wykonania jest znacznie wyższy od ceny projektu gotowego, a czas oczekiwania na projekt jest dość długi.

Kto to jest architekt adaptujący i jakie są jego obowiązki?
Projektantem adaptującym jest architekt działający na miejscu budowy z ramienia Inwestora. W przypadku większych zmian współpracuje on również z projektantami innych branż (konstruktorami, instalatorami). Jest to osoba z uprawnieniami budowlanymi, która dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego należą:

 1. Wykonanie i podpisanie projektu adaptacji domu do konkretnej działki.
 2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki, który należy złożyć wraz z projektem do urzędu.
 3. Dołączenie wymaganych opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków od właścicieli mediów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków.
 4. Naniesienie na oryginalny projekt planowanych zmian (w zakresie rysunkowym i tekstowym, trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym) lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu.
 5. Wykonanie ewentualnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
 6. Sprawdzenie i ewentualne dostosowanie konstrukcji budynku do lokalnych warunków i strefy klimatycznej.

Adaptację należy wykonać zgodnie z przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dodatkowo w ramach oddzielnej umowy projektant adaptujący może podjąć się uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych, sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych, uzgadniania możliwości wprowadzenia zmiany w projekcie w trakcie budowy zgłoszonej przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację o projekt zagospodarowania działki budowlanej oraz dokonać jego adaptacji do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu. Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnym tomie (oprawie-teczce) stanowiącym z projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

architekt adaptujący

Czy projekty z naszej pracowni mogą być realizowane poza granicami kraju?
Nasze projekty mogą być wykorzystane za granicą jedynie jako koncepcja architektoniczna. Dokumentacja budowlana musi być wykonana w języku urzędowym danego kraju oraz dostosowana do lokalnych przepisów, norm i warunków przez architekta z uprawnieniami budowlanymi na terenie danego kraju. Związane jest to z tym, iż Prawo Budowlane, ustawy oraz normy w innych krajach mogą się różnić od obowiązujących w Polsce. Ponadto uprawnienia naszych projektantów nie koniecznie muszą być uznawane poza granicami kraju.

Jakie zmiany w projekcie nie wymagają zgody pracowni?

Projektant dokonujący adaptacji projektu może bez zgody autora wprowadzić zmiany dotyczące:

Powyższe zmiany powinny zostać naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów Prawa Budowlanego przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. W uzasadnionych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne i dołączyć je jako aneks. Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszczególnione wyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu.

gotowy projekt domu

Zespół Pracowni Dobre Domy

www.dobredomy.pl

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie