Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Dom z dopłatą NF 40

Dom z dopłatą NF 40


Rok 2013 przyniósł branży budowlanej nowe zalecenia i możliwości rozwiązań z zakresu energooszczędności. Zmiana prawa budowlanego wymusiła na projektantach oraz inwestorach poszukiwanie nowych rozwiązań w budownictwie.  Coraz częściej w pracowniach projektowych , również w naszej, powstają domy  energooszczędne , a idąc krok dalej, także domy pasywne. Zachętą do wykorzystywania nowych technologii w budownictwie jest Rządowy projekt NF 40 promowany przez NFOŚiGW, który opiera się na dopłatach do kredytów hipotecznych dla inwestorów zdecydowanych na wykorzystywanie technologii podwyższających standard energetyczny nowo budowanych domów.

Na lata 2013-2022 budżet państwa przewidział znaczną pulę środków mających na celu promowanie i dofinansowanie budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Dysponentem i orzecznikiem w tej sprawie został ustanowiony NFOŚiGW.

Aby uzyskać dotację należy przejść pozytywną weryfikację  dokumentacji projektowej oraz pozytywną weryfikację procesu budowy, którą wykonuje się po zakończeniu budowy. Weryfikację projektu wykonuje weryfikator „akredytowany” przez Związek Banków Polskich. Inny akredytowany weryfikator dokonuje sprawdzenia inwestycji po jej zakończeniu. Lista weryfikatorów dostępna jest na stronie Związku Banków Polskich. Wartości, które będą odgrywały istotną  rolę w przyznaniu dopłaty do zapotrzebowania na energię użytkową – EUco, to suma energii zużytej w domu z uwzględnieniem jej strat przez przegrody i wentylację. Energia użytkowa nie uwzględnia strat generowanych przez urządzenia i instalacje oraz energii potrzebnej na dostarczenie paliwa do budynku.

Wynik EUco jest jednym z warunków przyznania dopłaty. Dwie wartości graniczne określające odpowiednio budynek energooszczędny i pasywny to zapotrzebowanie na EUco na poziomie odpowiednio max. 40 kWh/m2/rok oraz max 15 kWh/m2/rok. Są to wielkości określające kwotę dopłaty do kredytu – 30 000 zł lub 50 000 zł (zestawienie w tabeli poniżej).

 rodzaj budynku
 EUCO [kWh/m2/rok]  standard  wysokość dotacji 
 energooszczędny 40 NF 40 30 000 zł
 pasywny 15 NF 15 50 000 zł

Aby otrzymać dodatkowe środki z funduszu, projektowany i budowany dom musi spełnić szereg dodatkowych wymogów, co bezpośrednio wpływa na formę i zawartość projektu budowlanego. Szczegółowe wymagania  określone są w załączniku nr 3 do programu, (dokładny opis dostępny na stronach Ministerstwa NFOŚiGW).


ETAPY PROCESU INWESTYCJI Z DOPŁATĄ

Cała inwestycja, która ma otrzymać dopłatę, będzie przebiegała następująco:
 1. Wybór projektu budowlanego, jego adaptacja i dostosowanie do wymogów NFOŚiGW, a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę.
 2. Weryfikacja dokumentacji budowlanej przez wybranego z listy weryfikatora.
 3. Złożenie dokumentacji budowlanej, przygotowanej zgodnie z wymogami NFOŚiGW, do wybranego z listy banku w celu uzyskania kredytu z dopłatą.
 4. Budowa domu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, najlepiej pod stałym nadzorem wybranego uprzednio weryfikatora, w ciągu maksymalnie 3 lat od przyznania kredytu.
 5. Wieloetapowa weryfikacja wykonanego przedsięwzięcia przez kolejnego weryfikatora. Wymaga ona stałego nadzorowania przez inwestora prac budowlanych, dokumentacji fotograficznej, dostarczenia aprobat technicznych materiałów budowlanych mających wpływ na charakterystykę energetyczną budynku, jak również wykonania regulacji systemu ogrzewania i wentylacji, testów i prób szczelności budynku.
 6. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, rozliczenie inwestycji i otrzymanie dotacji (w formie częściowej spłaty kapitału zaciągniętego kredytu).


Projekty autorstwa pracowni Dobre Domy mogą  zostać zaadaptowane do spełnienia kryteriów NF40 programu dopłat.

Jako pracownia Dobre Domy będziemy świadczyć dla Państwa pomoc w wielu momentach prowadzenia inwestycji z dopłatą.  Ważne natomiast, aby projektant adaptujący także uczestniczył w procesie weryfikacji projektu, żeby móc na bieżąco konsultować i uzupełniać projekt zgodnie z wymogami programu dopłat.

Etapy przygotowania projektu budowlanego do weryfikacji

lp.Etap przygotowania projektu budowlanego do wnioskowania o dopłatę NF 40osoba opracowującaKoszt wykonania
1. Wybór projektu autorstwa Pracowni Projektowej Dobre Domy. Dobre Domy ok. 2 500 zł
2. Otrzymanie bezpłatnie od Pracowni Projektowej Dobre Domy PAKIETU ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH  - zawierającego szereg rozwiązań i detali wykonawczych, w zakresie architektury budynku, wskazujących sposób zmian elementów budynku, tak aby spełniały kryteria programu. Dobre Domy gratis
3. Dostosowanie projektu gotowego do wymagań programu dopłat do kredytu, stawianych przez NFOŚiGW:
 • odpowiednia wartość współczynników przenikania ciepła przegród domu (m.in. ściany zewnętrzne, dachy, stropodachy, stropy, podłogi, okna)
 • odpowiednia wartość liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych
 • projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
 • nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zgodny z wymaganiami NFOŚiGW
 • projekt wykonawczy instalacji ogrzewania oraz instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zgodny z wymaganiami NFOŚiGW
architekt adaptujący
(m.in. stosując się do wytycznych zawartych w Pakiecie Rozwiązań Energooszczędnych
ok. 4 000 zł
4. Adaptacja projektu architekt adaptujący ok. 2 000 zł
5. Opracowanie szczegółowej charakterystyki energetycznej architekt adaptujący ok. 1 000 zł
SUMA ok. 9 500 zł


Porównanie koszów budowy domu w wersji podstawowej i energooszczędnej

Poniżej prezentujemy tabelę pokazującą porównanie kosztów* budowy domu w wersji podstawowej oraz w wersji energooszczędnej, kwalifikującej się do dopłaty z NFOŚiGW, na podstawie projektu Milena naszego autorstwa:

lp.EtapBudowa domu w standardzie normalnymBudowa domu w standardzie NF 40
1. Zakup projektu gotowego ok. 2 500 zł ok. 2 5000 zł
2. Adaptacja projektu ok. 2 000 zł ok. 7 000 zł
3. Weryfikacja projektu - >  1 000 zł
4. Budowa domu (do stanu wykończonego pod klucz, bez instalacji wewnętrznych) ok. 390 000 zł ok. 480 000 zł
5. Instalacje wewnętrzne ok. 35 000 zł ok. 65 000 zł
6. Weryfikacja wybudowanego domu - >  1 000 zł
7. Dotacja z NFOŚiGW - 30 000 zł
SUMA ok. 429 500 zł ok. 526 500 zł
uzyskane EUco [kWh/m2/rok] 140 40Różnica w kosztach budowy domu w normalnym standardzie a domu energooszczędnego wynosi 97 000 zł. Kwota ta może zwrócić się dopiero w ciągu 25 lat, ponieważ oszczędności energii w domu energooszczędnym kształtują się na poziomie ok. 4 000 zł rocznie.


PODSUMOWANIE

Program jest przewidziany na lata 2013-2018 z budżetem  w wysokości 300 mln zł łącznie. W latach 2013-2015 do rozdysponowania są środki w wysokości 100 mln zł.

Warto angażować się i zabiegać o dotację z NFOŚiGW jeśli jesteśmy zwolennikami takich rozwiązań i długa żmudna procedura nie stanowi przeszkody w realizacji własnych marzeń. Należy mieć świadomość, że otrzymanie dopłaty do budowy domu jednorodzinnego w standardzie energooszczędnym wymaga dużych nakładów finansowych, jak i własnych starań. Opracowanie projektu wymaga zaangażowania wielu osób i wykonania przez nich dodatkowej, wymagającej pracy. Podczas budowy inwestor jest zobowiązany do wyjątkowej czujności i dbałości o jakość wykonanych prac budowlanych i gromadzenia niezbędnych dokumentów. Wszystko to pociąga za sobą znaczne koszty, które trudno będzie zbilansować kwotą otrzymaną z dopłaty, zwłaszcza że jest ona przekazywana dopiero po ostatecznej weryfikacji i tylko za pośrednictwem banku, który również będzie zabiegał o zysk dla siebie.

Z pełną kartą warunków możemy zapoznać się na  stronach NFOŚiGW. Tam znajdziemy szczegółowy opis: wymagania techniczne do budynku, wszelkie wytyczne i załączniki do poszczególnych wytycznych.* podane koszty budowy są szacunkowe i mają charakter tylko i wyłącznie orientacyjny

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie